Enkel terminal

Kan byggas vid ett enkelt sidospår

automatik

Framtida terminaler kommer att vara automatiska

Många terminaler

Tätare terminalplaceringar ger kortare distributioner


Automatisk omlastning av containerar mellan tåg och terminal samt till och från terminalen


Idag sker omlastningen av containrar på särskilda terminaler där kranar eller annan lyftanordning gör jobbet. Där får inga elledningar störa.  Vår lösning kräver ingen särskild terminal och kan skötas under befintliga elledningar. Omlastningen sköts av en smart liten apparat som för in transferutrustningen under containern som har lyftats ca 20 cm av tapparna på järnvägsvagnen. Tar tillbaka transferutrustningen med containern till myran. Transferutrusningen förs över till andra sidan, till tillfälligt lager eller till distributionsfordonet. Sedan flyttas containern över och transferutrustningen går tillbaka till myran som är redo för nästa operation.

 

Animeringen visar apparaten som vi kallar Myran – liten och stark. Klicka på bilden nedan så startar en animering


all hantering sker horisontellt och automatiskt under befintlig elledningmyran drivs elektriskt och är självgående på spår eller gummihjul och hanterar enheter 10 - 54 feet containerar

Myran kan snabbt, säkert och utan skador, automatiskt omlasta ISO containers

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         
Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden