Rullmotståndet eller rullfriktionens inverkan på energiåtgången för transport på järnväg eller lastbil.


Starta spelaren och tryck sedan på ikonen längst ned till höger, ger fullskärm. Ser du det i din mobil vänd mobilen 90 grader så den blir liggande så får du full bild.


Du kan när som helst avbryta spelaren genom att trycka på ESC knappen.