Politikerna måste ta ställning.


VI har svaga politiker som starkt påverkas av lastbilslobbyn.

Hur har vi det med de politiker som skall vara med och bestämma över infrastrukturen? Gör dom sitt jobb eller hur fungerar det? Det vi ser idag på resultaten så fungerar det inte alls.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vi har politiker som inte kan ta några beslut är ingen nyhet. Hur påverkas dom av lastbilslobbyns aktiviteter? Är uppbyggnaden med ett Trafikverk över alla slags trafikenheter den rätta lösningen? Blev det som hade tänkt när man slog hop de tidigare olika verken?

 

Nej inte alls!

Idag att leda Trafikverket är i stort sett omöjligt. Det är en enda stor inneffektiv massa som är ytterst påverkbar från alla yttre lobbyorganisationer och det är allmänt känt att lastbilsmaffian har en ytterst stark organisation. Det kan också avspegla sig i det resultat som Trafikverket har åstadkommit hittills. Bara nämna en sak, pengar för utbyggnad av dubbelspår på norrland togs för att bygga ut motorvägar och dubbelspåret flyttades minst 10 år framåt. En total felsatsning.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket har idag ett mycket skamfilat rykte.
Vi har idag ett Trafikverk som är att betrakta som ett totalt misslyckande för landets infrastruktur. Det är också omöjligt att leva upp till alla sektorernas önskemål och det borde ha stått klart för alla, att med den nuvarande konstruktionen skulle det inte fungera. Sakkunniga inom branschen vänder sig idag ifrån Trafikverket och ser det istället som en stor belastning. Man skriver Trafikverket numera med ä istället för med e, Trafikvärket. Marknaden har helt tappat förtroendet för verket och inneffektiviteten är mycket stor.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag stoppar politikerna in medel till Trafikverket och det är som att betrakta, att pengarna rinner ned i ett stort svart hål! Man kan gott citera ett annat uttalande ”vad får jag/vi för pengarna”?


Radikala åtgärder krävs och nu måste politikerna agera och agera med kraft!


År 1994 togs en regeringsdeklaration där staten skulle kunna gå in med 500 miljoner per år till något som fått benämningen FFI. Det står för Fordonsteknisk Forskning och Innovation (En intresseorganisation där Volvo, Scania, fordons komponent industrin är ägare). Detta fortsätter fortfarande!!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ett resultat av regeringsdeklarationen är att vi idag inte har en fri forskning i Sverige.

De tre myndigheter som delar ut medel till forskning och utveckling inom transport och logistik, Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten, har numera egna avdelningar som går under namnet FFI. Radikala åtgärder erfordras och nu måste politikerna agera med kraft. Att FFI inte skall finnas hos dessa tre myndigheter är ju självklart. Dom skall stå på egna ben. Det uppstår givetvis stora jävsituationer där både FFI och de andra verken skall sitta gemensamt och hantera forskningsfrågor. Klart mycket olämpligt och det har fått stora negativa konsekvenser.


Totalt omtag och omstrukturering av hela marknaden.

Därför kan det vara skäl att göra en total omstrukturering av hela marknaden.


Befria Generaldirektören och hela ledningen för trafikverket, detta omöjliga verk att hantera. Säg också upp all annan personal samtidigt.


Dela upp Trafikverket i de tidigare segmenten, Banverket, vägverket, sjöfartsverket och luftfartsverket. Det ger mer fokus på respektive område och en mycket effektivare organisation.


Det borde därmed vara slut med det tveksamma experimentet som det nuvarande trafikverket är tvingad att hålla på med, där man fritt flyttar medel som Trafikverket behagar. Där man idag tydligt kan avläsa inverkan från vissa lobbyorganisationer. Regeringen skall ge strikta riktlinjer till de skilda nya verken. Det måste bli någon ordning i ”flum”Sverige!


Sedan har vi problemet med FFI. Personer som har varit anställda och, suttit eller sitter på FFI:s mandat skulle sägas upp och kommer inte att återanställas inom Trafikverket, Vinnova eller Energimyndigheten, de skall finnas hos FFI som skall vara lokaliserad på helt annan plats och som en egen enhet.Situationen är ju rent absurd!!!

Att motivera med att det är rationellt att sitta tillsammans är nonsens. De är för mycket påverkade av den lastbilslobbyn som styr FFI. Är det någon som på allvar tror på en neutral behandling av forskningsprojekt när FFI sitter och har Veto rätt på alla tre myndigheterna. Jag talar själv på basis av hantering av projekt där avslagen varit helt sjuka och där lastbilsmaffians genomslag kan tydligt konstateras!Vi går mot en helt annat transport och logistik marknad.

Att vi nu går mot en helt annan transportmarknad borde vara klart för alla. Energi och miljö kommer att vara verkligen rådande och avgörande för framtiden och kommer att påverka alla transportområden.


Därför borde det vara klart för de flesta att lastbilen inte kommer att vara ett alternativ för långväga transporter av gods i framtiden. Inte ens om man förser lastbilarna med eldrift eller drift på andra medel som klarar miljöutsläppen och man behåller förbränningsmotorn. Energiförbrukningen i jämförelse med järnvägstransporter är helt klar oerhört mycket högre och det finns inget framtida konkret alternativ helt enkelt för lastbilen.


Därför bör Sverige satsa på en omfattande utbyggnad av spårbundna trafikslag, exempelvis järnvägstransporter och inte bygga en enda meter motorväg till.


Sverige har genom sin långvariga satsning på lastbilen som transportmedel byggt upp en transportstruktur som kommer att visa sig vara mycket fel i framtiden, en mycket dyr och långsam struktur och som inte alls uppfylla de framtida kraven. Det kommer att kosta att förändra strukturen.


Lastbilen, eller som jag kallar dom, distributionsfordonen kommer att vara kvar men som ett komplement till järnvägen. Det är inga lastbilar som vi idag kallar lastbilar utan självgående lastplattformar.

 


Inga elvägar skall byggas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att förse våra vägar med elektriska ledningar för en massa miljarder måste vara ett av de mer vansinniga projekten inom transport och logistik idag. Man skall satsa stora pengar till en sektor som kommer att försvinna. Det påminner mycket om ”Facit hanteringen”. De enda som vill detta är naturligtvis lastbilstillverkarna och de slåss för sin fortsatta överlevnad.


Skall man bygga upp en struktur som kostar 30-50 ggr mer energiförbrukning per enhet som skall förflyttas, och kommer att åka fram med 2,5 gånger så låg hastighet i jämförelse med tåget. Dessutom vara låst till de stråk som är elektrifierade om man inte har en ytterligare energikälla med på fordonet. Kommer att störa och irritera persontransporterna med bil. Ett mycket kostsamt och felinvesterat projekt som inte bör förverkligas alls, inte ens som prov.


Sverige har idag en transportstruktur uppbyggt på lastbilen. Skulle man dessutom bygga en el struktur för vägfordonen så kommer vår transport och logistikkostnad bli i särklass de högsta som du kan hitta i jämförelse med konkurrerande länder. Genomförs denna satsning är det absolut bästa sättet att avindustrialisera Sverige. Men det kanske är det som är meningen.


Vid datorn

Sten Lövgren

Team Leader

AMCCT Innovation.

Mobil 0704 222 100.