POLAREXPRESSEN

POLAREXPRESSEN

 

En snabb höghastighetsbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen ovan.


Nedan ges en bild av vad som kan åstadkommas med tre olika tåglösningar. Gemensamt för dom alla, är att dom trafikerar vårt nya sätt att bygga järnvägar som finns på ett pelarsystem ovan marken. Mycket litet ingrepp i natur och bebyggelse och med stationer lokaliserade central på anslutningsorterna. En framtida järnvägsstruktur som samspelar med människa och natur.

De tider som har beräknats innehåller startsträckan, retardationssträckan samt 2 minuters uppehåll på varje station.

Befolkningsunderlaget för de orter som berörs är ca 4 533 000 perosner. Till detta kan det komma en hel del resenärer som väljer tåget istället för flyget till exempel Arlanda, Sundsvall, Umeå, Luleå, Haparanda.

höghastighetståg

Körning med vanlig tågförbindelse 225 km/h

Stockholm 07:00; Arlanda 07:14; Uppsala 07:29; Gävle 08:00; Söderhamn 08:25; Hudiksvall 08:44; Sundsvall 09:10; Härnösand 09:28; Örnsköldsvik 09:35; Umeå 10:08; Skellefteå 10:48; Piteå 11:14; Luleå 11:32; Kalix 11:57; Haparanda 12:14; Oulu 12:53; Kokkola 13:50; Vasa 14:26; Pori 15:21; Åbo 16:03; Helsingfors 16:52

Helsingfors 07:00; Åbo 07:49; Pori 08:31; Vasa 10:26; Kokkola 11:02; Oulu 11:59; Haparanda 12 38; Kalix 12:55; Luleå 12:20; Piteå 12:38; Skellefteå 13:04; Umeå 13:44; Örnsköldsvik 14:17; Härnösand 14:24; Sundsvall 14:42; Hudiksvall 15:08; Södrehamn 15:27; Gävle 15:52; Uppsala 16:23; Arlanda 16:38; Stockholm 16:52

 

höghastighetstågsnabbtåg

Körning med vanlig tåg. Körning med InfraMag. Hastighet 320 km/h

Stockholm 07:00; Arlanda 07:12; Uppsala 07:23; Gävle 07:47; Söderhamn 08:04; Hudiksvall 08:18; Sundsvall 08:37; Härnösand 08:51; Örnsköldsvik 09:15; Umeå 09:40; Skellefteå 10:09; Piteå 10:29; Luleå 10:43; Kalix 11:02; Haparanda 11:15; Oulu 11:44; Kokkola 12:25; Vasa 12:42; Pori 13:32; Åbo 14:02; Helsingfors 14:37

Helsingfors 07:00; Åbo 07:35; Pori 08:05; Vasa 08:45; Kokkola 09:12; Oulu 09:53; Haparanda 10:22; Kalix 10:35; Luleå 10:54; Piteå 11:08; Skellefteå 11:28; Umeå 11:57; Örnsköldsvik 12:22; Härnösand 12:46; Sundsvall 13:00; Hudiksvall 13:33; Södrehamn 13:50; Gävle 13:50; Uppsala 14:14; Arlanda 14:15; Stockholm 14:37

 

vanligt tåg

Körning med InfraMag tågförbindelse 420 km/h

Stockholm 07:00; Arlanda 07:10; Uppsala 07:20; Gävle 07:39; Söderhamn 07:54; Hudiksvall 08:06; Sundsvall 08:22; Härnösand 08:33; Örnsköldsvik 08:52; Umeå 09:12; Skellefteå 09:35; Piteå 09:51; Luleå 10:03; Kalix 10:18; Haparanda 10:29; Oulu 10:52; Kokkola 11:25; Vasa 11: 46; Pori 12:17; Åbo 12:41; Helsingfors 13:09

Helsingfors 07:00; Åbo 07:28; Pori 07:52; Vasa 08:23; Kokkola 08:44; Oulu 09:17; Haparanda 09 :40; Kalix 09:51; Luleå 10:06; Piteå 10:18; Skellefteå 10: 34; Umeå 10:57; Örnsköldsvik 11:17; Härnösand 11:28; Sundsvall 11:44; Hudiksvall 12:03; Södrehamn 12:18; Gävle 12:34; Uppsala 12:49; Arlanda 12:59; Stockholm 13:09

Det betyder att åker jag 07:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 13:09. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma dag. Tågets enkel resa är 6 timmar och nio minuter. Avgår tåget från Helsingfors 14:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 20:09 på kvällen. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på flera ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för flera destinationer.

 

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS och den hittar du här!

Tillbaka