Kort byggtid

  • kort byggtid, ca. 5 år

     

- Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast betongfundamenten till pelarna gjuts på plats

- Lätta brobalkar (18 - 27 ton) och pelare är enkla att transportera till byggplatsen

- Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler

- Beprövad teknik och material

 
Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

 

 

Klickar på bilden för att ser en kort animering. Tryck på "tillbaka" för att komma tillbaka till sidan igen.
 
Tillbaka till startsidan