intermodal hantering tåg - fartyg

intermodal hantering tåg - fartyg


Omlastning av (container-)laster mellan tåg och fartyg


Genomströmningen av gods i våra hamnar måste öka om Sverige ska klara kommande ökade handeln med andra länder. AMCCT har utvecklat en layout för hamnar som medger en effektiv hantering av gods. Med hjälp av höglager kan hanteringen av containrar rationaliseras avsevärt och vårt patent på automatisering av flertalet operationer minimerar personalstyrkan.


Vi har fått positivt gensvar på vår innovation, och befinner oss i ett tidigt skede av diskussioner med intressenter.

 

 

Nedan visas en skiss på ett höglager och en hamnkran som lastar direkt till höglagret. Därifrån lastas containrarna på godståget för vidare transport.

 

 

Den interna hanteringen av containrar inom hamnområdet sköts helt av självgående maskiner. Tekniken finns redan och 2017 invigdes en helt automatiserad hamnterminal i Kina. Nedan syns en hamnbaserad transportör för 40-fots containerar.

 

 Överföringar av containrar i hamnen sker på samma sätt som i de intermodala terminalerna för lastbilar. Bilden nedan visar hur en omlastning kan gå till. Klicka på bilden så visas en animering.

 

 Distributionen av containrar ifrån hamnen kan jämföras med distributionen ifrån de intermodala terminalerna för lastbilar. Klicka på bilden så visas en animering av distributionen till slutkunden.

 

 

Tanka ner ytterligare information från nedanstående pdf.


 

Tillbaka