Intermodal hantering tåg - lastbil

Intermodal hantering tåg - lastbil

 

Omlastning av (container-)laster mellan tåg och lastbil

Vi har patentansökningar avseende ny automatiserad teknik att effektivisera horisontell omlastning av containrar mellan transportslagen tåg och lastbil. Omlastningsterminaler som operera helt automatiskt och till låga kostnader, är viktiga för att göra transporter på järnväg konkurrenskraftiga.

Målet är att ha omlastningsstationer tätt utmed stambanorna som inte stör övrig tågtrafik. En enkel terminal kan vara placerad på ett enkelt sidospår.

 

Tåget kör in på terminalen och omlastningsprocessen startar. Myran, som vi kallar vår omlastningsmaskin mitt i bilden ovan, letar upp rätt vagn och container och flyttar över den till sig själv.

Klicka på bilden nedan för en animering av vår överföringsteknik.

 

På bilden nedan ses två Myror som är aktiva med att flytta containern, först till sig själv och sedan till en tillfällig lagring innan containern går vidare med annat tåg eller ut till lokal distribution.

 

När omlastningarna är klara, kör tåget ut på stambanan igen efter sitt korta stopp.

Vi arbetar med nästa generation av Myran. En pilotterminal med alla komponenter är kostnadsberäknad till 120 miljoner kronor. Tidsramen för projektet beräknas till 13 månader. Utvärderingen sker i nära samarbete med KTH. För närvarande söker AMCCT en samarbetspartner för detta projekt.

En planerad pilotterminal med alla komponenter är kostnadsberäknad till 120 miljoner kronor. Tidsramen för projektet beräknas till 13 månader. Utvärderingen sker i nära samarbete med KTH. För närvarande söker AMCCT en samarbetspartner för detta projekt.

I projektet ingår även lagerhantering. Vi kan tänka oss flera varianter, men alla har det gemensamt att de opererar automatiskt. I det tillfälliga lagret finns containrarna korta stunder i väntan på omlastning till en ny destination.

Nedan visas ett mycket stort mellanlager, som för det mesta är tänkt att användes i hamnar. Mindre enheter finns för inlandsterminaler.

 

Det går också utmärkt att använda samma teknik för omlastning av container då de fraktas med höghastighetstågen. Här kan man tänka sig mindre containrar som har lägre tillåten last liknande flygfrakter.

 

 Det finns flera fördelar med Myrorna. Länder med olika spårvidder kan på ett enkelt sätt byta containrar mellan vagnarna och sedan återgå till sin egen spårvidd med nya containrar. En enkel och snabb metod att klara av godsväxling mellan länders olika spårvidder. 

Om du klickar på bilden så kommer en animering av vår överföringsteknik att visas.

 

 

Distribution från terminal till kund

Hos kunden placeras containern i speciella hållare med fyra ben (bilden nedan) och fordonet kan fortsätta på annat uppdrag. Att hämta en lastenhet tillgår bara i omvänd ordning. Klicka på bilden så öppnar sig en animering av distributionen.

 

Ett batteridrivet fordon distribuerar enhetslasten till kund. Nedan visas 20-, och 40 fots containrar på olika fordon.

 

Prototypen av distributionsfordonet har provats i full skala i Göteborg under fyra månader och bilderna nedan är därifrån.

Containern är på plats och kan enkelt lastas/lastas av inifrån mottagningshallen.

 

En 40-fots container har lämnats på hållarens stolpar. Lasten är fixerad och fordonet kan köra iväg. Nu kan man lasta / lossa utan problem. Containern är fixerad så stadigt att det går att köra in med en mindre truck vilket ökar kapaciteten.

 

En bild av den prototyp som byggdes upp för att hantera 40 fots containers. Provades under verklig drift i 4 månader i Göteborg.

 

 

Du kan tanka ner denna pdf innehållande mer information.

.
 
Tillbaka