INFRAMAG nästan friktionsfritt!

Det går att sänka transportkostnaderna avsevärt med hjälp av InfraMag systemet

InfraMag vårt nya sätt att framföra fordon i det närmaste friktionsfritt

Här elimineras den rullfriktion som har en stor betydelse idet lägre hastigheterna och som finns i princup under 90 km/h. Det betyder att alla vägtransporter har stora kostnader för att förflytta fordon. Denna typ av utrustning eliminerar i stort sett hella rullfriktionen vilket starkt reducerar kostnaden för transport på räls, eller rättare sagt magnetbärning. Systemet är patentsökt.

Fordonen bärs upp av magneter på var sida av stålbrobanan och det finns även magneter på översidan av den vinge som går ut från fordonen och bär upp hela fordonet.

Magneterna är av permanentmagneter och de har alltid sin styrka kvar i bärförmåga. De förlorar 10% av sin förmåga på 100 år. Det ger att magnetbärningen kommer alltid att fungera för lång tid.

 

 

IM modulen är gemensam för hela systemet.

På IM modulen kan valfri påbyggnad placeras och IM modulen bildar basen för alla transportutrustningar.

På IM modulen finns en boggi placerad och den har två funktioner:

Dels så styr den IM modulen genom att den har kontakt med rälsen som finns på brobalkarna. Kontakten behövs för att kunna förflytta IM modulerna.

Boggin är höj och sänkbar för att kunna anpassa det tryck som erfordras mot rälsen för att kunna drivas framåt/bakåt.

Systemet kräver att magnetbanan har en snäv tolerands och det kan endast uppnås med stålbrobanor.

 

 

Helt säkert att åka med InfraMag tåg

Tåget och framdrivningens utformning gör att tåget är helt säkert att åka med. Det kan inte spåra ur vilket ger en utomordentlig säkerhet för passagerana.

Vi kan bygga lätta snabba tåg och som ser till passageranas trivsel ombord på tåget. Det skall vara en angenäm upplevelse att åka med tågen. Det kommer att ställa stora krav på de aerodynamiska förhållanden för tåget.

Magneterna håller tåget uppe och det kommer att gå mycket tyst vilket kommer att bidra till en angenäm åkupplevelsen.

En annan fördel med InfraMag i jämförelse med konventionella magnettåg är att det bildas ingen luftkudde under tåget då det är öppet mellan spåren och där luften kan finna sig väg bort. Lika kommer att ske med snö som faller på spåren kan naturligt avlägsnas genom utrymmet som finns tillgängligt

 

 

Mycket arbete kommer att läggas ned på utformningen av tågen invändigt för passagerarans trivsel ombord.

En resa med våra tåg skall vara en njutbar upplevelse. Du kan lugnt samtala med personer och eftersom tågen vilar på en magnetkudde kommer du inta att känna av att du åker. Bara genom att se ut genom fönstren blir du varse om att tåget förflyttar sig.

Den bild som visas får nog anses gälla för tåg upp till 300 km/h. Talar vi om hastigheter på 4 - 600 km/h kommer det att ställa lite annorlunda krav men vi kommer inte att ge avkall på passageranas trivsel.

Vi kommer att återkomma med utkast till framtida tåg och när vi har kommit igång med att utveckla InfraMag i full skala.

 

 

 

 

 

 

Med IfraMag tekniken öppnar sig möjligheten att köra mycket snabba godståg.

Det finns möjligheter att skapa morgondagens transportsystem för gods som kan åka fram i 350 km/h vilket öppnar helt andra möjligheter för att lägga upp rationella godstransporter.

Baseras transporterna på containern så kan man integrera vårt system för att hantera omlastningarna horisontellt och dessutom helt automatiskt. Industrin får tillgång till ett snabbt godssystem för sina in- och uttransporter. Vi är ett avlångt land och trasporterna betyder mycket för den internationella konkurransen.

Här kan vi nu bygga upp ett transportsystem som stärker upp industrins möjligheter i alla delar av landet. Vi får en snabb infrastruktur som dessutom har låg energiförbrukning och utsläppen av CO2 är i det närmaste noll.

 

Godsets höghastighetsbana kommer att kräva andra terminalplatser integrerade med distributionsstrukturen

Terminalplatserna kommer att vara knutpunkter i den moderna godsstrukturen och kommer att vara aktiv en nivå upp från idag. Det betyder att terminalernas utformning skiljer sig emot vad som finns idag. Godset måste finnas på plats när tåget kommer in och utbytet av godsenheter skall kunna ske mycket snabbt.

Den moderna strukturen kommer att kunna möta framtidens krav på snabba, låga energikostnader och helt fritt ifrån CO2 utsläpp. Alla långväga transporter sker med spårbundna utrustningar och lastbilar kommer endast att finnas i distributionen. Den kommer att vara begränsad i distans och helst ligtga som max 10 mil ifrån terminalen.

Snabb automatisk omlastning krävs anpassad till en utformning av tåget för att klara de aerodynamiska kraven

De aerodynamiska effektern tar över vid ca 100 km/h och är det motstånd som inverkar mest och det ökar med hastigheten exponentiellt. Därför kommer stor omsorg att läggas på de godståg som skall kunna köra i 300 -350 km/h.

Godstågen kommer självfallet att vara utvecklade och inte se ut som godstågen idag och har en maxhastighet på 100 - 120 km/h. Att köra dom tågen i 300 Km/h är helt otänkbart. Det skulle gå men energikostnaderna för att framföra tågen är för stora.

 

Välkommen till morgondagens transportsystem baserad på spårbundna transportlösningar

Sett ur energipåverkan

Det finns inget billigare sätt att förflytta gods på land än med spårbunden teknik och som bärs upp av magnetsika krafter. Det är bara att erkänna att alla transporter på gummihjul skall minimeras så långt det går. För över all trafik till att utföras av spårbundna transportenheter. Det finns verkligen mycket energi att spara.

Ur miljöhänseende

Spårbundet ger i det närmaste noll i utsläpp av CO2. Dessutom elimineras de andra farliga produkterna som kommer från bl a däcken som orsakar 500 - 1000 personers för tidig död i Sverige. I hela europa ca 500 000.

Det är dags att sätta ned foten och säga att nu får det vara nog!

 

Tillbaka till toppen av sidan