Framtidens tågbanor byggs på pelare

 


Framtidens järnväg byggs på pelare


Järnvägen på pelare och helt i stål kan nu byggas till förmånliga priser och med liten miljöpåverkan.

Höghastighetsbanan byggs på pelare vars höjd anpassas för att tågbanan ska bli så horisontell som möjligt.

Tågbanan gör ingen större åverkan på natur eller djurliv där den dras fram. Vissa områden som är känsliga för att anlägga banvallar kan bli aktuella för en tågbana på pelare.

De standardiserade brobalkarna kan användas överallt och man kan välja att låta dubbelspåret vila på en eller två pelare. De standardiserade modulerna produceras industriellt i stora serier och monteras på plats.

Bottenplattan monteras på gjutet/pålat fundament

Brobalkar

Tvärstag

Enkelpelare 2 st parvis

Dubbelpelare

Bomberingsmodul

Enkelbalk

Dubbelbalk

InfraMag tillägg

Elledning, signal och gångbro

Signal och gångbro

Tillbaka