Ett paradigm skifte för järnvägen och människan

Samtidigt som vi revolutionerer persontransporter så tar vi steget fullt ut och rationalliserar även godstranporterna. Vi har baserat en hel del av de beräkningar för godstrafiken på den föreslagna höghastighetsbanan för persontransporter. Vi vill däremot att man bygger en separat höghastighetsbana för gods.

 

Järnvägar byggs idag på samma sätt som man gjorde i början av förra seklet. Det är dags för ett modernt industriellt byggande där järnvägen ska vara modern även år 2050 och lätt kunna anpassas in på 2100-talet.

Vi fokuserar på att bygga en spårbunden trafik för resenärer och gods som omfattar hela Sverige:avsevärt förenklad samhällsplanering (Veta mer)låga kostnader för investering, drift och underhåll (Veta mer)kort byggtid ca. 5 år (Veta mer)miljösmarta lösningar med liten åverkan på omgivningen, låga utsläpp och låg energiförbrukning (Veta mer)effektiva samordnade lösningar mellan gammal och ny teknik (Veta mer)återvinning av allt material (Veta mer)

     

Målet är hållbara tågtransporter som kan ersätta långa bil- och lastbilstransporter samt inrikes flyg

Vårt förslag avser en utbyggnad av järnvägen i hela Sverige där även Norrland och anslutning till Norge och Finland finns med. Vi bygger ut för hela landet och detta på ca. 5 år - i stället för 25 år.

 

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.


 

Hur kan vi åstadkomma detta?

Vi bygger spåren på pelare vilket kräver mindre inlösen av mark och mindre påverkan på omgivningen. Det industriella byggandet, med standardiserade stålmoduler, gör det möjligt att starta banbyggen på flera orter samtidigt.

Stationer utmed tågbanan kan bibehållas, men moderniseras. Befintliga lok och vagnspark kan fasas ut när de är uttjänta.

 

Tåg på pelare har ett antal fördelar i jämförelse med tåg på banvallar.

 


Kostnaden för en järnväg på pelare är betydligt lägre än en markbana som framgår av texten nedan:

Spår på stålbrobanor

Kostnad per km = 155 miljoner kr
Byggtid 5 år

Spår på betongbrobanor

Kostnad per km = 284 miljoner k
Byggtid 12 år

Spår på marken (Trafikverket)

Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Byggtid 25 år
 
En utökning av regeringens budgetram från 205 till 220 miljarder tillåter att även bygga en tågbana på stålbro för höghastighetståg mellan Stockholm och Luleå.

 

 

 

Klickar du på bilden nedan så kan du tanka ner en broschyr över AMCCT infrastruktur lösningar.

 

Tillbaka till toppen på sidan