Erfarenheter

Erfarenheter

Här presenteras våra erfarenheter från någraprojekt som vi medverkati från 1980 till dagens datum. Ta del av materialet och klickar du på bildspelen.
 

Horisontell godshantering

Vi var bland de första i Europa att börja tala om att hanetara lastenheter horisontellt istället för vertikalt. Vi tog fram ett system som vi kallade CCT och detta patenterades i flera länder. Vi genomförde tillsammans med flera stora företag ett antal pilotanläggningar. Systemen var lyckade tekniskt, men var svåra att etablera på marknaden. Lastbilstillverkarna mobiliserade sin framgångsrika lobbyverksamhet. Vi fortsätter att utveckla tekniken då vi är övertygade att det är rätt väg att hantera enhetslaster i framtiden. Idag sker detta i företaget AMCCT AB.
Bildspel
En kort video som visar överföring med den 32 ton tunga lastenheten: video

 

Omlastningar mellan tåg och lastbil

För att visa vad som kan uppnås med en effektiv containerhantering har två animeringar tagits fram. Omlastning mellan tåg och lastbil och distribution hittar du här: Länk

 

SEPS, Swedish Environmental Protection Services

SEPS är en företagskonstellation mellan Staten och en ekonomisk förening av svenska miljöföretag med hela världen som arbetsfält. Man bedrev utbildning och produktutveckling inom miljövårdsområdet för asiatiska länder inom ramen för FN:s oragan ESCSAP.
Bildspel

 

INHOTRA - EU projekt

i fokus. 12 företag i flera europeiska länder deltog i detta EU-projekt för den horisontella tekniken för att hantera enhetslaster. CCT Intermodal var det enda Skandinaviska företaget. På grund av interna strider i gruppeen uppnåddes inte de uppsatta målen. Men det fanns ett intresse att utveckla godshantering horisontellt
Bildspel
 

Sveriges första hybridbil

Vi fick i uppdrag av Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU, att utveckla en hybridbil av komponenter som man kunde köpa över disk. STU ville ha igång debatten kring elbilar och även hybridbilstekniken. CCT plockade ihop ett fordon som fungerade och kunde köra ca 3,5 mil på ren eldrift. Tyvärr fanns det inget intresse från svensk bilindustri. Detta var 1989-1990. Efter 7 år kom Toyota med sin hybridbil Prius med i stort sett samma koncept som vi hade visat upp för både Volvo och SAAB.
Bildspel
 

Projektleade för "North Star"

Ett projektledaruppdrag som verkligen sticker ut gällde montering av tre speciella kranar på tre av Royal Carribien’s lyxkryssare. Fartygen hade enorma proportioner med 4.200 passagerare och 2.100 i besättningen. Kranen hade en 42 meters arm som skulle hålla en utsiktsgondol där passagerarna skulle kunna få en unik överblick av vatten och hamnar. Gondolprojektet var kraftigt försenat och måste vara klarta till jungfruresan. Förseningarna gällde både tillverkning och montage. Tre tidigare projektledare hade gått in i "väggen" och AMCCT fick uppdraget att slutföra projektet.

Bildspelet visar dimensionerna av både komponenter och fartyg.

Projektet finns på en egen sida och du hittar sidan via denna länk!
 
Tillbaka