fÖrenklad samhÄllsplanering

  • avsevärt förenklad samhällsplanering

     

- Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och skogsbruk kan fortgå obehindrat

- Lättare att finna plats för stationer i städer och omlastningscentraler utmed banan

- Snabbare tillståndsgivning

- Låg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade i ljuddämpande material

- Skillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan. Tåg på pelare har alla fördelar


Drar man järnvägsförbindelsen tvärs genom ett samhälle blir de negativa effekterna uppenbara. Man kommer att vara tvingad att lösa in stora delar av området runt den 70 meter breda spåret. Bilderna nedan kan ge en uppfattning om konsekvenserna.

 

 

 
Tillbaka till startsidan