fÖrenklad samhÄllsplanering

  • avsevärt förenklad samhällsplanering

     

- Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och skogsbruk kan fortgå obehindrat

- Befintliga stationer i städer kan liggakvar och lätt attfinna plats för omlastningscentraler utmed banan

- Snabbare tillståndsgivning

- Låg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade i ljuddämpande material

- Skillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan med det breda spårområdet. Tåg på pelare har alla fördelar 

 

 
Tillbaka till startsidan