En enkel jämförelse mellan energiförbrukningen och miljöpåverkan mellan lastbil och järnväg!

 

Rullmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport för de två transportslagen järnväg och lastbil. Ser man till den förbrukade energin så skulle alla transporter utföras med järnväg. Här redovisas basfakta och en jämförelse mellan järnväg och lastbil.

 

Vi har även här lagt till de miljöpåverkningar som skiljer mellan lastbil och järnväg. Vi vill dock poängtera att de siffror som visas är för Sverige.Men kan med enkel matematik qappliceras på andra länder. Det finns stora energivinster att göra. Det finns kraftiga miljöåtgärder som skulle kunna ge stora påverkningar på den omställning som måste ske. Varför görs inget?.

 

Vi har även tagit fram en enkel film som berättar om förhållandet mellan att transportera på järnväg och att utföra transporterna med lastbil. Det är i verkligheten mycket stora skillnader. Det är även mycket stora skillnader i den mijöpåverkan som de respektive transportslagen gör. Det är dags att politikerna vaknar upp och göra något. Eller sitter man fast i icke offeciella konstellationer. Varför vågar man inte ta ställning och varför gör man inget!

 

Klicka på bilden nedan så kommer du till den korta videofilmen.