stockholm - oslo

STOCKHOLM - Södertälje - Katrineholm - Hallsberg - Kristinehamn - Karlstad - Arvika - Kongsvinger - OSLO

 

Beträffande val av stationer och orter är detta bara ett förslag och det finns flera varianter på lösningar för förbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h.Vanligt tåg.

Stockholm 08:00 ; Södertälje ; 08:13; Katrineholm 08:47 ; Hallsberg 09:11 ; Kristinehamn 09:38 ; Karlstad 09:54; Arvika 10:17 ; Kongsvinger 10:42 ; Oslo 11:10

Oslo 08:00 ; Kongsvinger ; 08:28; Arvika 08:53 ; Karlstad 09:16 ; Kristinehamn 09:32 ; Hallsberg 09:59; Katrineholm 10:23 ; Södertälje 10:57 ; Stockholm 11:10

Total tid 3 timma och 10 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

Befolkningsunderlaget på de orter som berörs 3 374 000 personer. Till detta kommer tiil och från transporter för flygplatserna i Stockholm och i Oslo.

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag tåg.

Stockholm 08:00 ; Södertälje ; 08:10; Katrineholm 08:35 ; Hallsberg 08:53 ; Kristinehamn 09:13 ; Karlstad 09:25; Arvika 09:43; Kongsvinger 10:02 ; Oslo 10:23

Oslo 08:00 ; Kongsvinger ; 08:21; Arvika 08:40 ; Karlstad 08:58 ; Kristinehamn 09:10 ; Hallsberg 09:30; Katrineholm 09:48 ; Södertälje 10:13 ; Stockholm 10:23

 

Total tid 2 timma och 23 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen. Det betyder också att linjen är konkurrenskraftig med flyget. Med tiden från centrum till centrum är tågförbindelsen snabbare.

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

Stockholm 08:00 ; Södertälje ; 08:09; Katrineholm 08:29 ; Hallsberg 08:44 ; Kristinehamn 09:00 ; Karlstad 09:10; Arvika 09:24 ; Kongsvinger 09:39 ; Oslo 09:56

Oslo 08:00 ; Kongsvinger ; 08:17; Arvika 08:32 ; Karlstad 08:46 ; Kristinehamn 08:56 ; Hallsberg 09:12; Katrineholm 09:27 ; Södertälje 09:47 ; Stockholm 09:56

Total tid 1 timma och 56 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen. Det betyder också att linjen är mycket konkurrenskraftig med flyget. Med tiden från centrum till centrum är tågförbindelsen mycket snabbare.

 
Tillbaka