stockholm - jÖnkÖping

STOCKHOLM - Södertälje - Vagnhärad - Skavsta - Nyköping - Norrköping - Linköping - Tranås - JÖNKÖPING

 

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h. Vanligt tåg.

Stockholm 08:00 ; Södertälje 08:14 ; Vagnhärad ; 08:35; Skavsta 08:50 ; Nyköping 08:56 ; Norrköping 09:17 ; Linköping 09:33; Tranås 09:57 ; Jönköping 10:21

Jönköping 08:00 ; Tranås 08:24 ; Linköping ; 08:48; Norrköping 09:04 ; Nyköping 09:25 ; Skavsta 09:31 ; Vagnhärad 09:46; Södertälje 10:07 ; Stockholm 10:21

Total tid 2 timma och 21 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen. Personunderlaget på de berörda orterna är ca 3 030 000. Till detta kommer trafiken till och från Skavsta flygplats.

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag.

Stockholm 08:00 ; Södertälje 08:11 ;Vagnhärad ; 08:27; Skavsta 08:39 ; Nyköping 08:44 ; Norrköping 09:00 ; Linköping 09:13; Tranås 09:31 ; Jönköping 09:49

Jönköping 08:00 ; Tranås 08:18 ; Linköping ; 08:36; Norrköping 08:49 ; Nyköping 09:05 ; Skavsta 09:10 ; Vagnhärad 09:22; Södertälje 09:36 ; Stockholm 09:49

Total tid 1 timma och 49 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

Stockholm 08:00 ; Södertälje 08:09 ; Vagnhärad ; 08:22; Skavsta 08:32 ; Nyköping 08:37 ; Norrköping 08:50 ; Linköping 09:01; Tranås 09:16 ; Jönköping 09:31

Jönköping 08:00 ; Tranås 08:15 ; Linköping ; 08:30; Norrköping 08:41 ; Nyköping 08:54 ; Skavsta 08:59 ; Vagnhärad 09:09; Södertälje 09:22 ; Stockholm 09:31

Total tid 1 timma och 31 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 
Tillbaka