Luleå - narvik

AMCCT AB:s förslag vad vi kan åstadkomma med en utbyggnad av linjen med vårt nya sätt att bygga järnväg :

Luleå - Gällivare - Kiruna - Riksgränsen - Narvik

 

Polar - Malmbanan

Banan byggd på pelare och kan trafikeras av vanliga tåg ifall banan är eletrifierad. Den är också dimensionerad för att klara av godstransporter. Att bygga ut banan till att vara möjlig även med InfraMag är tveksamt då material ifrån malmvagnar (magnetiskt) kan ramla den på spåret och orsaka problem med själva magnetbanan. Praktiska prover bör göras för att verifiera möjligheterna om detta är möjligt.

 

 

Befolkningsmäng utefter linjen 133 200.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h vanligt tåg.

 

AMCCT tåg

225 km/h

     

Luleå (start)

08:00

Narvik (start)

08:00

 

Luleå (start)

 

Gällivare 09:08 Riksgränsen 08:22   Luleå -Narvik 7 tim 16 minuter
Kiruna 09:44 Kiruna 09:01   Norrtåg 1 byte
Riksgränsen 10:23 Gälivare 09:37      

Narvik

10:45

Luleå

10:45

 

Luleå - Narvik

7 tim 16 minuter


Total tid 2 timmar och 45 minuter

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h vanligt tåg.

 

AMCCT tåg

320 km/h

     

Luleå (start)

08:00

Narvik (start)

08:00

 

Luleå (start)

 

Gällivare 08:40 Riksgränsen 08:17   Luleå -Narvik 7 tim 16 minuter
Kiruna 09:07 Kiruna 08:46   Norrtåg 1 byte
Riksgränsen 09:36 Gälivare 09:13      

Narvik

09:53

Luleå

09:53

 

Luleå - Narvik

7 tim 16 minuter


Total tid 1 timmar och 53 minuter.

 

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.


Tillbaka