Jönköping - Malmö

JÖNKÖPING - Värnamo - Hässleholm - Lund - MALMÖ

 

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h. Vanligt tåg.

Jönköping 08:00 ; Värnamo 08:23 ; Hässleholm ; 09:01; Lund 09:24 ; Malmö 09:33
Malmö 08:00 ; Lund 08:09 ; Hässleholm ; 08:32; Värnamo 09:08 ; Jönköping 09:33

Total tid 1 timma och 33 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen. Trafikunderlaget på berörda punkter är ca 690 000.

 

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag tåg.

Jönköping 08:00 ; Värnamo 08:17 ; Hässleholm ; 08:45; Lund 09:02 ; Malmö 09:10

Malmö 08:00 ; Lund 08:08 ; Hässleholm ; 08:25; Värnamo 08:53 ; Jönköping 09:10

Total tid 1 timma och 10 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

Jönköping 08:00 ; Värnamo 08:14 ; Hässleholm ; 08:36; Lund 08:50 ; Malmö 08:57

Malmö 08:00 ; Lund 08:07 ; Hässleholm ; 08:21; Värnamo 08:43 ; Jönköping 08:57

Total tid 57 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

Tillbaka