Jönköping - Göteborg

JÖNKÖPING - Borås - Landvätter - Mölnlycke - GÖTEBORG

 

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h. Vanligt tåg.

Jönköping 08:00 ; Borås 08:26 ; Landvätter 08:41; Mölnlycke 08:50 ; Göteborg 08:58
Göteborg 08:00 ; Mölnlycke 08:08 ; Landvätter 08:17 ; Borås 08:32 ; Jönköping 08:58

Total tid 58 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

Befolkningsunderlag efter linjen 299 600 personer. Till detta kommer trafiken till och från Landvetter.

 

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag tåg.

Jönköping 08:00 ; Borås 08:20 ; Landvätter ; 08:32; Mölnlycke 08:40 ; Göteborg 08:47
Göteborg 08:00 ; Mölnlycke 08:07 ; Landvätter 08:15 ; Borås 08:27 ; Jönköping 08:47

Total tid 47 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

Jönköping 08:00 ; Borås 08:16 ; Landvätter ; 08:26; Mölnlycke 08:33 ; Göteborg 08:39
Göteborg 08:00 ; Mölnlycke 08:06 ; Landvätter 08:13 ; Borås 08:23 ; Jönköping 08:39

Total tid 39 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 
Tillbaka