Göteborg - Oslo

GÖTEBORG - Udevalla - Strömstad - Moss - OSLO

 

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h. Vanligt tåg.

Göteborg 08:00 ; Udevalla08:26 ; Strömstad ; 08:55; Moss 09:23 ; Oslo 09:45
Oslo 08:00 ; Moss 08:22 ; Strömstad ; 08:50; Udevalla 09:19 ; Göteborg 09:45

Total tid 1 timma och 45 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

Befolkningsunderlaget för berörda orter ca 2 200 000.

 

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag tåg.

Göteborg 08:00 ; Udevalla 08:20 ; Strömstad ; 08:42; Moss 09:03 ; Oslo 09:20
Oslo 08:00 ; Moss 08:17 ; Strömstad ; 08:38; Udevalla 09:00 ; Göteborg 09:20

Total tid 1 timma och 20 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

Göteborg 08:00 ; Udevalla 08:16 ; Strömstad ; 08:34; Moss 08:50 ; Oslo 09:04
Oslo 08:00 ; Moss 08:14 ; Strömstad ; 08:31; Udevalla 08:48 ; Göteborg 09:04

Total tid 1 timma och 4 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

Tillbaka