Göteborg - Malmö

GÖTEBORG - Varberg - Halmstad - Helsingborg - Lund - MALMÖ

 

Beträffande val av stationer följer den plan som har satts upp för det kommande höghastighetstågen.

Baserat på tågförbindelse 225 km/h. Vanligt tåg.

GÖTEBORG 08:00 ; Varberg 08:25 ; Halmstad 08:48 ; Helsingborg 09:13 ; Lund 09:22 ; MALMÖ 09:31

MALMÖ 08:00 ; Lund 08:09 ; Helsingborg 08:28 ; Halmstad 08:53 ; Varberg 09:16 ; Göteborg 09:31

Total tid 1 timma och 31 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen. Trafikundelaget för berörda orter är ca 1 050 000 innevånare.

 

 

Baserat på tågförbindelse 320 km/h. Vanligt tåg eller InfraMag tåg.

GÖTEBORG 08:00 ; Varberg 08:18 ; Halmstad 08:35 ; Helsingborg 08:54 ; Lund 09:08 ; MALMÖ 09:16

MALMÖ 08:00 ; Lund 08:08 ; Helsingborg 08:22 ; Halmstad 08:41 ; Varberg 08:58 ; Göteborg 09:16

Total tid 1 timma och 16 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

 

Baserat på tågförbindelse 420 km/h. InfraMag tåg.

GÖTEBORG 08:00 ; Varberg 08:15 ; Halmstad 08:29 ; Helsingborg 08:44 ; Lund 08:56 ; MALMÖ 09:03

MALMÖ 08:00 ; Lund 08:07 ; Helsingborg 08:19 ; Halmstad 08:34 ; Varberg 08:48 ; Göteborg 09:03

Total tid 1 timma och 3 minuter. Tiderna gäller för persontransporter. Inkluderar accelation och retardationstider samt 2 minuters uppehåll på respektive station.

Tåget hinner göra flera tur och retur turer under dagen.

 

Tillbaka