Återvinning av allt material

  • Återvinning av allt material

 

- om förutsättningar förändras kan tågbanan monteras ned och monteras upp på annan plats

- stålet kan smältas ner och användas till nya ändamål

- marken under tågbanan kan lätt återställas


Tillbaka till startsidan