TÅG FÖR FRAMTIDEN

 

AMCCT AB skapar framtidens moderna infrastruktur, med minimal energiåtgång och liten påverkan på vår miljö.
Förblir modern även nästa sekel

Framtidens persontransporter pÅ stÅlbrobanor

ramtidens järnvägar rullar på stålbrobanor på pelare. Vi bygger dessa snabbt, enkelt, och billigare än alla våra konkurrenter. Det sker med industriellt tillverkade stålmoduler som sätts ihop på plats. En kort byggtid innebär stora samhällsekonomiska vinster. Människor, trafik och djur kan röra sig fritt under brospannen utan olycksrisk.

Vi kan bygga en stålbrobana för persontransporter med ett axeltryck på 18 ton, men även för 22,5 ton. Banorna kan förberedas för magnetburrna höghastighetståg s.k. InfraMag.

Vi kan montera upp brobanorna, och även montera ned och flytta dessa till annat ställe. Stålmodulerna kan smältas ned för att tillverka andra stålprodukter. Vi gräver inte sönder landskapet utan kan återställa det i sitt forna skick.

Jag vill veta mera om stålbrobanor för persontransporter

Framtidens godstransporter pÅ stÅlbrobanor

Framtidens järnvägar för gods rullar även på stålbrobanor på pelare. Vi bygger dessa snabbt, enkelt, och billigare än alla våra konkurrenter. Det sker med industriellt tillverkade stålmoduler som sätts ihop på plats. En kort byggtid innebär stora samhällsekonomiska vinster. Människor, trafik och djur kan röra sig fritt under brospannen utan olycksrisk.

Vi kan bygga en stålbrobana för godstrafik med ett axeltryck på 35 ton, Det ger en framtid för tunga godstransporter. Banorna kan förberedas för magnetburrna höghastighetståg s.k. InfraMag.

Vi kan montera upp brobanorna, och även montera ned och flytta dessa till annat ställe. Stålmodulerna kan smältas ned för att tillverka andra stålprodukter. Vi gräver inte sönder landskapet utan kan återställa det i sitt forna skick.


Jag vill veta mera om stålbrobanor för godstransporter

 

InfraMag magnetburna tÅg


Vi har utvecklat en helt ny teknik att förflytta tåg i det närmaste friktionsfritt på en stålbrobana. Magnetiska fält bär upp fordonen på spåret. Magnetburna enheter kan installeras från början eller när tiden anses mogen.

Den extremt låga energiåtgången kombinerat med litet slitage och låga underhållskostnader talar för att att bygga in magneterna från början.

Persontransporter sker i hastigheter kring 400 - 600 km/h och godstransporter mellan 200 - 350 km/h.

En stor fördel är att vanliga tåg kan färdas på den magnetförsedda rälsen, och magnetförsedda tåg kan färdas på konventionella spår. Detta sparar resurser och möjliggör en successiv övergång.


Jag vill veta mera om InfraMag

 

Godstransporter och godshantering finns i ett systerbolag

Dagens godshantering och transporter kan utvecklas mycket och därför har vi lagt all den verksamheten i ett systerbolag för att där kunna optimera på utvecklingsområdet. Inom företaget finns mycket erfarenheter från utveklingsprojekt inom området, både nationellt och internationellt.

Klicka på länken nedan så kommer du till:
CCT Intermodal Sweden AB

 

Länk till introduktionssidan

 

Länk till CCT Intermodals hemsida

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Domain Name

Template by OS Templates