Vår Vision, energisnålt och automatiskt multimodalt transportsystem, med nollutsläpp av CO2, sammanbinder Sveriges landsbygd med städer år 2025.

 

 

 

För att det skall lyckas att genomföras har vi vissa krav på de komponenter som ingår i AMCCT systemlösning..

 

 

 

Enkla terminaler

En terminal kan utgöras av ett elektrifierat sidospår där tåget kör av huvudlinjen för att lasta/lossa enhetslaster under befintlig elledning. Korta stopp och tåget är ute på linjen igen. Hanteringen sker med automatik och sker horisontellt. Terminalplaceringarna skall vara mycket tätare än dagens situation och det kommer att attrahera betydligt mera gods.

 

 

 

Ingen rangering

 

Tågen ständigt ihopkopplade och ingen rangering förekommer. Rangering är en process som förstör den logistika transportflödet och skapar enomra tidsförluster och mycket höga omkostnader.

 

 

 

Lösa lastbärare

Endast container och växelflak hanteras. Trailern anser vi vara en felaktig enhet att frakta gods i och dessutom skapar den många dyra merkostnader. (Endast skellettrailer förekommer vid transporter). Vanliga trailer kräver speciella vagnar och varför skall vi frakta hela boggiepaketet med på tåget? Kräver även höga lyft som är mycket energikrävande. Lyftutrusningartna är dyrbara och de terminaler där denna lyftutrustning finns är dessutom mycket dyra, inte enbart i kostnad per utrustning utan också, i sin infrastruktur då de kräver en hårdgjord markyta. Exempelvis ett lyft med en rechstacker kan skapa ett axeltryck på 70 - 100 ton. Då behöver marken vara förberedd för att klara av krafterna från axeltrycket vilket krävern höga investeringar i den hårdgjorda markytan. Detta erfordras inte alls på våra enkla terminaler. En terminal för vårt system kankse kostar 10-15 miljoner mot en vanlig terminal idag 100 - 200 miljoner.

 

 

 

Järnvägsvagnarna

Skall anpassas till systemet med hydraulisk verkande containertappar som lyfter lastenheten. En merkostnad på kanske 200 000 SEK per vagn. Istället fördubblar vi utnyttjandegraden av vagnen till minst det dubbla varför denna inverstering mycket snabbt har betalat sig. Järnvägsvagnarna förses med ett elektriskt system som medger dataövervakning av hela tågsetet samt varje enskild lastenhet på tåget.

 

 

 

Distributionsfordonen

 

Gäller detsamma som för järnvägsvagnen att de måste utrustas med hydrauliska containertappar. En merkostnad på 100 till 150 000 beroende på fordon eller skelett-trailer. Samma sak här att fordonet kan merutnyttjas i förhållande till ett vanligt fordon. Tilläggsinvesteringen betalas snabbt tillbaka.

 

Dessutom bör framdrivningen av fordonet baseras på eldrift. Utvecklingen av batterier går snabbt framåt varför ren eldrift baserad på support från batterier borde vara tilläpliga koncept för distributionen. Dessutom skall distributionsavstånden kortas avsevärt (distributiomsområdet är närområdet till omlastningscentralen) då det kommer att vara mycket tätare mellan terminalerna vilket öppnar för en annan framdrivning av distributionsfordonen.

 

 

 

Mottagande enheter hos kund

 

Vi har utvecklat speciella stolpar för att fästa lastbärare ute hos kunden och frigöra distributionsfordonet direkt. Kunden kan sedan lastra och lossa enligt sina egna villkor.

 

 

 

Dataövervakad transport

 

Ett datasystem som övervakar hela transportflödet och alla ingående komponenter samt lastbärarnas aktuella status skall skapas. Integration mellan terminaler och i systemet verksamma enheter samt kommunikation med alla kunder kommer att byggas upp.