Hur kommer vägnätet att påverkas nu och i framtiden?

 

 

 

 

Alla längre lastbilstransporter är överflyttade till järnväg eller fartyg. Motorvägar och vanliga vägar användes av personbilar och lokala distributionsbilar. Kapaciteten på motorvägsnätet kommer att öka avsevärt och det är inte aktuellt med utbyggander baserad på den långväga lastbilstransportena.

 

 

 

 

Olyckor med den tyngre trafiken elimineras och som i de flesta fall, är båda materiellt och människokrävande belastade när det sker. Alla olyckor med de tyngre fordonen leder till omfattande konsekvenser för inblandade partner.

 

 

 

Den tynga trafiken är en stor nedsmuttsare av miljön. Det är inte bara CO2 som kommer ut. Det finns en del nanopartiklar och sot räknas till stort besvär. Röken från dieselmotorn innehåller en stor mängd av föroreningar som är skadliga för hälsan hos levande varelser vid inandning. Det finns ett klart samband mellan dieselavgaser och lungcanser. De orsakar ca 6 % av alla dödsfallen i lungcanser, som dör av dieselavgaser. I Sverige dog 4047 personer i lungcanser. det ger att ca 243 personer per år dog pga dieselbilar. Mer 20 personer i månaden. Tänkvärt!

 

 

 

Den tunga trafiken är också den som sliter mest på vägnätet. Beräkningar visar klart att lastbilarna inte alls står för sina kostnader då det gäller vägslitage utan stora delar av vägslitaget får bäras av personbilstrafiken. Det finns en generell regel som säger att en lastbil motsvarar ca 10 000 personbilar då man talar om vägslitage. Det fårhållandet finns givetvis inte då vi talar om vägskatt.

 

 

 

 

 

 

.