Det går att använda myran till att lasta om enhetslaster mellan olika tåg. Det skulle göra att effektiva omlastningsterminaler skulle skapas där endast enhetslaster flyttas mellan de olika tågen.

 

 

 

Enkel lösning på snabba terminaler för omlastning av enhetslaster

En enkel lösning då man bara behöver överföra enhetslaster mellan olka tåg, utan att mellanlanda för en tillfällig lagring. Snabba förbindelser skulle kunna åstadkommas mellan södra och norra delen av Sverige. Ett terminalstopp på kanske 20 - 30 minuter och sedan går tåget vidare.

 

Myran går på ett spår emellan de båda tågen som skall lastas om och eftersom Myran är dubbelsidigt hanterande så finns det inga begränsningar på att effektivt kunna sköta hela omlastningen.

 

Det kan vara ett av de spår som användes för de vanliga tågen när de kommer till terminalen. Det får då fungera som spår för Myran och kan sedan återgå till att vara genpomgångsspår.

 

Viktigt är att terminalen är byggd som en öppen terminal och där alla spåren är genomgående genom hela terminalen. Det ger en fullständig flexibilitet och snabba genomgångsmöjligheter.

 

 

Myran går på gummihjul.

Det går att låta myran vara hjulburen. Då behövs inget spår. Kan vara en variant om man inte vill ha några extra spår inom området. Det ökar också myrans flexibilitet att kunna operera över hela terminalområdet. Den kan fortfarande vara helt automatisk opererande.