Vi kommer att lägga upp materialet den 1/4 2018.

Vi arbetar med kompletta lösningar för att med hjälp av AMCCT systemet göra rationella lösningar på hantering av enhetslaster i hamnar.

 

Vi kommer att lägga upp information beträffande en omfattande utveckling av AMCCT systemet samt att lokaliseringen av företaget kommer att bli annorlunda. Vi lägger upp nytt material den 1/4 2018. Det finns lösningar/utförande som kommer att kräva att de skyddas av imateriella rättigheter innan de publiceras varför vi har flyttat fram presentationen.

 

Ta för vana att besöka vår hemsida för att ta del av underlaget då det kommer att presenteras.