Hur kommer samhället att påverkas nu och i framtiden?

 

 

 

 

Baserat på järnvägstransporter kommer landsbyggd och stad starkt knytas samman vilket kommer att påverka hela infrastrukturen samt hela landets industrialisering. Allt körs helt CO2 fritt.

 

 

Samhällen kommer att låta järnvägen få en större roll i masstransporter av gods och människor. Utvecklingen kommer att i detta avseende vridas tillbaka.

 

 

Den byggnation som idag sker ger inga möjligheter till att anpassa till en modern infrastruktur. .

 

 

Den moderna staden/samhället borde byggas i mer flexibel form så att man på ett bättre sätt kunde omforma staden/samhället efter utvecklingen. I dag finns ingen flexibilitet alls!.

 

 

All kollektivtrafik borde vara spårbunden.