Sverige kommer att få problem med sin dyra infrastruktur baserat på lastbilstransporter! De långväga transporterna bör gå på järnväg!

 

 

Vad grundar vi detta påstående på!

Eftersom infrastrukturen egentligen kan likställas vid det blodomlopp som människan har och att infrastrukturen påverkar hela samhällsbilden kan det vara intressant att lägga energiaspekterna på transport och logistik. Vi nöjer oss här med att enbart bedöma förhållandet mellan lastbil och järnväg eftersom de är de dominerande transportsätten för gods. Basen för bedömningen är det fysikaliska icke manipulerbara enheten som rullmotståndet ger och dess energipåverkan på de olika transportslagen. För närmare information om rullmotståndet ta del av informationen på sidan om ”Rullmotstånd”. En kort sammanställning av transportutvecklingen baserat på energiuttag och rullmotståndets betydelse. Endast transportsträckorna har medräknats och inget för terminalen.

 

  1. 1. Hur utfördes transporterna lång tid tillbaka.

Hur såg det ut lång tid tillbaka när järnvägen svarade för de långväga transporterna och lastbilen klarade av den korta delen dvs distributionen från en omlastningsterminal som var knuten till järnvägslinjen. En bild på sammanställningen hittar du här.

 

Energiuttag
Järnvägstransporter          1,5

Distribution lastbil            75
Summerat                        76,5

 

Järnvägen var energieffektiv och den kortare distributionssträckan (närhetsområdet från terminalen) klarades av med lastbilar som var försedda med dieselmotorer. Den totala energiförbrukningen var relativt låg då den långa sträckan klarades av med järnvägstransporter.

 

 

  1. 2. De långväga transporterna blir lastbilsburna.

De långväga godstransporterna utförs av lastbilar istället för med järnväg. Vi ser att energiuttaget dubbleras i ett enda steg. En bild på sammanställningen hittar du här.

 

Energiuttag
Lastbilstransporter            75
Distribution lastbil              75
Summerat                        150

 

De långa transporternas energiuttag ökade drastiskt och det totala energiuttaget blir riktigt högt. Priset man får betala för den flexibilitet som lastbilen medför.

 

 

3. De långväga transporterna blir lastbilsburna men med eldrift och elvägar som support för eldriften.

I ett försök att lastbilarna blir eldrivna så skapar man elvägar för mycket dyra investeringar och lastbilarna skall både ha eldrift och dieseldrift. I senare utförande kommer de säkert att bli helt eldrivna och med support från batterier. En bild på sammanställningen hittar du här.

Energiuttag
Lastbilstransporter             50
Distribution lastbil               50
Summerat                        100

 

I ett debattinlägg beträffande elvägar i Ny Teknik finns en dialog beträffande konceptet. Du hittar debattartikeln här!

 

4. De långväga transporterna utföres med järnväg och distributionen med el-lastbilar som har batterier som support under den korta distributionssträckan.

 

Det finns ingen tvekan om att utförs de långväga transporterna med järnväg och distributionen sker med el-lastbilar med batteribackup kommer man fram till de lägsta energiuttagen för transporterna. Dessutom kommer de att kunna utföras med 0 utsläpp beträffande CO2. En bild på sammanställningen hittar du här.

 

Energiuttag
Järnvägstransporter           1,3
Distribution lastbil             50
Summerat                        51,3

 

Vi måste tillbaka där järnvägen svarar för de långväga transporterna och distributionen (närområdet för terminalen) sköts med lastbilen och dess flexibilitet, fritt från elvägar men lastbilen opererar med eldrift, med stöd från batteriförsörjning. Den sammanlagda energiförbrukningen blir avsevärt lägre och det är av stor betydelse för vårt transportintensiva land. Ingen extra investering heller för elvägar.

 

Varför utvecklas inte de redan miljövänliga järnvägstransporterna och varför satsas det inte mer på järnvägsforskning. Vi har analyserat läget bakom den satsning på forskning och innovationer som har stöds av staten, i en eller annan form sedan 1994. Fram kom en mycket märklig situation och vi kan med bestämdhet påstå att forskning och utveckling inom transport och logistik inte alls fungerar idag.