Rullmotståndet eller rullfriktionens inverkan på energiåtgången för transport på järnväg eller lastbil.


Starta spelaren och tryck sedan på ikonen längst ned till höger, ger fullskärm.


Du kan när som helst avbryta spelaren genom att trycka på ESC knappen.