AMCCT projekt med att sätta upp den första pilotterminalen.

Projektet omfattar uppbyggnaden av en komplett pilotterminal.

En samling av intressenter som går samman för att finansiera uppbyggnaden av den första pilotterminalen.

 

Kommer att omfatta bl a följande:

Lokalisering av lämplig plats för den första pilotterminalen.
Plastens lokalisering påverkas givetvis av de medverkande parterna i projektet.

 

Uppbyggnad av pilot-terminalen och de komponenter den består av.

 


Myran

Tillverkning av myran i ett pilotutförande, tester och utvärderingar

 

 

 

Tillfälligt ställage

Tillverkning av ett tillfälligt ställage för mottagande av enhetslaster från myran.

 

 

 

Distributionsfordonet.

Anpassning av ett distributionsfordon till AMCCT systemet.

 

 

Kundkonceptet

Uppbyggnad av mottagande enheter hos kund.

 

 

Järnvägsvagnen

 

Anpassning av en järnvägsvagn till AMCCT systemets krav.

 

 

 

Energiförsörjning av terminalutrustningar

Tillse att energiförsörjning till bl a myran finns och fungerar fullt ut med laddningsstation.Eftersom distributionen kommer att ske med rena el-lastbilar så kommer terminalen att behöva utrustas med laddstolpar för lastbilarna.

 

 

 

Informationsanpassning

 

Införande av delvis informationssystem för terminalen

 

 

 

Eventuell anpassning av tillfart och utfartsmöjligheter

Påverkas starkt av det val av terminalplats som kommer att bestämmas. Denna post tas därför inte med i kostnadsberäkningarna.


 

 

Projektstart: Våren 2018

eller när det ekonomiska underlaget finns för att genomföra projektsteget. Beräknad genomförande tid ca 10 månader efter att projektet har startats.

 

Beräknad projektkostnad: Mellan 40-45 millioner Skr

beroende på den lokaliseringplats som väljs.

 

Mera information kan du få av våra delprojektledare:

 

Delprojektledare, Sten Lövgren. Automatic Multimodal CCT AB

mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se

 

Delprojektledare: Professor Bo-Lennart Nelldal. KTH

Mobiltelefon 070 762 30 56

email KTH: bolle@infra.kth.se

email amcct: bolle@amcct.se