Projekt AMCCT pilotlinje utefter norrlandskusten upp till UMEÅ.

Marknaden och de kunder som idag finns med oss har övertygat oss att börja med Norrland. Där finns det problem med snabba förbindelser med tåglösningar och AMCCT motsvarar väl de krav våra kunder efterfrågar. Vi kommer därför starkt arbeta på att lösa Norrlandstrafiken och idag har vi underlag för ett tåg i vardera riktningen varje dag. Vi är övertygade att vi inom kort kan få ihop intressenter så att vi kan köra två tåg.

Tåg 1 och 2

Karta över tåglinjer och terminalpunkter som vi planerar för Norrland. I ett första steg kommer terminaler att placeras i Stockholmsområdet, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå. I nästa steg kommer ytterligare terminaler att placeras enligt kartan.

 

 

 

 

Vi kommer sedan att koppla ihop trafiken med Norrland med linjer till södra sverige och de linjer som finns i fokus är de som visas på efterföljande kartbilder.

 

 

Tåg 3
Mellan Malmö och Stockholm enligt den röda markeringen.

 

Tåg 4
Hälsingborg - Stockholm via Örebro / Västerås.

 

 

Tåg 5
Lokal slinga runt mälardalen

 

 

Kommer att omfatta bl a följande:
Lokalisering av lämpliga plats för de ingående terminalerna.
Uppbyggnad och utrustning av terminaler.

Uppbyggnad och utrustning av distributionsfordon och kundutrustningar.

Uppbyggnad och utrustning av tåglinjematerial, jvg-vagnar mm.

 

Projektstart: Våren 2019,
eller när det ekonomiska underlaget finns för att genomföra projektsteget.

 

Beräknad projektkostnad: Mellan xx-yy millioner Skr

Beräknad genomförande tid beror på omfattningen av pilotlinjen.

 

Mera information kan du få av våra delprojektledare:

 

Delprojektledare, Sten Lövgren. Automatic Multimodal CCT AB

mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se

 

Delprojektledare: Professor Bo-Lennart Nelldal. KTH

Mobiltelefon 070 762 30 56

email KTH: bolle@infra.kth.se

email amcct: bolle@amcct.se