En 3D animering av AMCCT systemet som skall visa systemets möjligheter.

Det var nödvändigt att genomföra en 3D presentation av systemet samt ge en indikation vad systemet kan genomföra. Här kan man få en uppfatnning om bl a följande områden;

Teknik,
Energibesparing
Minskad Miljöpåverkan
Logistisk påverkan
Infrastrukturen
Kapacitetsökning i den befintliga infrastrukturen
etc..

 

Vi har till 95% genomfört animeringarna. Det som återstår är den självgående myran på hjul och som kan agera fritt på terminalområdet. Kommer att läggas upp senare.

 

Terminalfunktionen

 

Du hittar animeringen av terminalfunktionen genom att klicka på bilden ovan.

 

 

Distributionen

Du hittar animationen om distributionen genom att klicka på bilden ovan.

 

 

Du kan få mer information från vår delprojektledare.

 

Delprojektledare, Sten Lövgren, AMCCT AB

mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se