Marknadspotential för AMCCT multimodala transporter.

Det är mycket svårt att erhålla lönsamhet i intermodala transporter som ligger under 500 km. Kostnader för omlastningar är idag dyra och gör det omöjligt att konkurrera på kortare sträckor.

 

I en utredning som finns gjord av forskare på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan så ser en grafisk presentation ut som du kan se på nedanstående figur.

 


Här framgår att lastbilen och den vanliga intermodala transporterna har en brytpunkt på 500 km. Baserat på termoinaler med lyftutrustningar i form av exempelvis Reachstacker.

 

Med hjälp av AMCCT och en distributionssträcka på 60 km så förflyttas brytpunkten ned till 300 km. En avsevärd förbättring av transportmöjligheterna.

 

Med hjälp av AMCCT och en distributionssträcka på 30 km så når man en brytpunkt på strax över 200 km. De stora godsvolymerna finns i de kortare sträckorna.

 

Vi har ett mål komma ned till 100 km avstånd mellan terminalerna. Det får till följd att det är möjligt att flytta över all den långväga, och stora delar av de kortare lastbilstransporterna till järnväg.

 

 

 

Var finns godset att transportera

 


 

Som bilden visar finns godsvolymerna inom de kortare distanserna. Det gäller att överföringen av enhetslasterna blir så smidig och enkel som möjlig, samtidigt som den blir billig kostnadsmässigt att genomföra.

 

Därför har AMCCT utvecklats till att bli en enkel utrustning som finns på terminalen och är automatiskt opererande och kan vara i verksamhet 24 timmar på dygnet.

 

Det gör att terminalhanteringen kommer ner till ca 100 SKr istället för den idag lägsta avgiften på 300 SKr. Det är detta låga belopp, på redan mindre terminaler, som ger en ökad möjlighet till att genomföra intermodala transporter. Vid större terminaler kan beloppet sjunka till ca 50 - 60 Skr.

 

 

Mera information kan du få av våra delprojektledare:

 

Delprojektledare, Sten Lövgren. Automatic Multimodal CCT AB

mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se

 

Delprojektledare: Professor Bo-Lennart Nelldal. KTH

Mobiltelefon 070 762 30 56

email KTH: bolle@infra.kth.se

email amcct: bolle@amcct.se