Vår policy, både internt och externt, inom AMCCT

Att verka för att utveckla intermodala transporter med hjälp av AMCCT tekniken. Efter att ha utvecklat delar av AMCCT, i vad vi kallat "distributionsprojektet", så är det hög tid att fullborda hela konceptet.


Vi presenterar ett utvecklingsprojekt som skall leda till att AMCCT kommer att bli verklighet.

 

Vi vill arbeta mot en verklighet där alla transportslagen kommer till sin rätt och i ett konstruktivt samarbete. Det skulle alla dra nytta av. Billigare transporter, kraftigt sänkt energiförbrukning och en mycket positiv inverkan på vår gemensamma miljö.


Vill du/ni vara med och se till att vi sparar både miljö och energi?

'

Kontakta gärna oss för en förutsättningslös diskussion.