AMCCT pilotterminalen kommer att placeras i Stockholm alt Västerås.

 

Image 1

Var skall den första pilotterminalen finnas?

Placering av den första terminalen dvs pilotterminalen har givet stor betydelse för den fortsatta utbyggnaden av AMCCT

 

 • Pilotterminal med krav på genomflöde
 • Modernt utförande på terminalen
 • Viktigaste terminalen för fortsatt utbyggnad
 • Ansluten till vägnätet
Image 2

Terminal med rakt genom flöde, snabba och korta stopp.

Ett absolut krav är att terminalen skall kunna vara av typen "öppet genomföde" dvs in i ena änden av terminalen och ut i den andra.

 • Rakt genomflöde
 • Direkt anslutning till huvudbanan
 • Korta stopp för hantering
 • Kan automatiseras
Image 3

Snabb acces till anslutande vägnät

 

En viktig faktor är att terminalen har en snabb acces till vägnätet för att underlätta distributionen.

 • Direkt accerss till vägsystemet
 • Anpassade distributionsbilar
 • Logistikanpassning
 • Godscentra med kompletterande verksamhet
Image 4

Digital logistik övervakning

Du skall när som helst kunna söka din lastenhet och få besked var den finns och även vad den innehåller för enskilda kollin.

 • Digital övervakning
 • Säkerställa integration med andra it-system
 • Se på kompletterande verksamhet
 • lokalisera nästa terminalsteg

var skall den FÖrsta terminalen placeras

Den absolut viktigaste frågan med tanke på första terminalen, samt de efterföljande terminalernas betydelse för pilotlinjen och utbyggnaden av en AMCCT struktur.

terminal med rak genomgÅng

En faktor av avgörande betydelse och som måste fungera även för den första terminalen för att kunna visa AMCCT systemets fördelar i operativt drift.

nÄrhet till stor kund kan vara en fÖrdel

Att placera den första terminalen i närhet till en stor kommande kund kan vara det som avgör lokaliseringen.

 

Delprojektledare, Sten Lövgren Automatic Multimodal CCT AB

mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se

 

Delprojektledare: Professor Bo-Lennart Nelldal. KTH

Mobiltelefon 070 762 30 56

email KTH: bolle@infra.kth.se

email cct: bolle@amcct.se