Pilotlinjen är bestämd att vara linjen på Norrland mellan Stockholm/alt Västerås och Umeå i norr.

 

Image 1

Tillsammans med kunder förbereda för den första pilotlinjen.

 

 • Optimera pilotlinjen
 • Optimera distributionen
 • Optimal placering av flera terminaler.
 • Optimera uybyggnaden av AMCCT nätet
Image 2

Pilotlinjens utveckling beroende på medverkande företag

 

Pilotlinjens utsträckning är idag Stockholm/Västerås och Umeå.

 • Företagspåverkad utveckling
 • Samverkan mellan företag
 • Optimering från samhällsintressen
 • Optimering från lokal nivå
Image 3

Medverkande företags intresse av enhetslaster

 

De medverkande företagens intresse för enhetslaster, typ av lastenheter samt lastsammansättning.

 • Företagens möjligheter till integrerat samarbete
 • Optimering av enhetslasttyper
 • Typ av enhetslaster
 • Lastsammansättningl
Image 4

Företagens logistiska kravstruktur

 

De medverkande företagens krav på gemensam logistikstruktur. Antal avgångar per dag, regularitet, kostnadsstruktur, tidsstruktur, lokalisering.

 

 • Gemensam logistikstruktur
 • Praktiska övervägande, avgångar per dag etc..
 • Kostnadsbilden
 • Gemensam lokalisering

pilotlinjen fÖr AMcct konceptbaserad pilotlinje

Pilotsträckningen för en första pilotlinje som baserar sig på AMCCT konceptet. Kommer givetvis att baseras på de medverkande kunder men som situationen ser ut idag kommer terminal att finnas Stockholm/Västerås, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå.

standardiserade enhetslaster

Lastenheten kommer att vara standardiserad i form av infästningar mot de respektive transportenheterna. Kan givetvis byggas upp även företagsunika lösningar inom systemet vad det gäller lastbärare.

gemensam logistisk transportstruktur

För att få en optimal pilotlinje kommer det att krävas att kunderna har en gemensam logistisk transportstruktur och synsätt hur transporterna skall genomföras.

Du kan få mer information från våra delprojektledare.

 

Delprojektledare: Sten Lövgren. Automatic Multimodal CCT AB

Sten mobil: 0704 222 100

email: sten@amcct.se

 

Delprojektledare: Professor Bo-Lennart Nelldal. KTH

Mobiltelefon 070 762 30 56

email KTH: bolle@infra.kth.se

email cct: bolle@amcct.se