Vi som står bakom utvecklingen av AMCCT

 

 

 

Sten Lövgren

 

Majoritetsägare av Automatic Multimodal CCT AB. Är huvudansvarig för att AMCCT projektet kommer att vidareutvecklas och förverkligas. Sten är även upphovsman till hela CCT konceptet, som numera utvecklats till att bli helt automatiserat AMCCT. Ursprungskonstruktionera till CCT kom till i slutet av 70-talet i ett examensarbete från KTH i Stockholm.

 

Du kommer i kontakt med Sten:

Mobil 0704 222 100

Mail: sten@amcct.se

 

 

Professor Bo-Lennart Nelldal

 

Rådgivare och samarbetspartner till CCT konceptet sedan slutet av 80-talet, inom intermodala transporter. Har varit professor på KTH under många år och är fortfarande aktiv inom området, har omfattande meriter på området. Stöder den fortsatta utvecklingen mot helautomatiska systemet AMCCT.

 

Du kommer i kontakt med Bo-Lennart:

Mobil 070 762 30 56

Mail:bolle@amcct.se

 

 

Dag Bengtsson

 

Dag har till uppgift att se till att en animerad 3D video plockas fram som prespenterar både teknik och system samt beskriver AMCCT i ett vidare perspektiv. Det är nödvändigt eftersom det kan vara svårt för en icke fackman att förstå systemets fördelar och resultat som finns bekräftade i forskningsrapporter.

 

Du kommer i kontakt med Dag:

Mobil 070 956 50 79

Mail: dag@amcct.se

 

 

Jarl Hallin

 

Jarl Hallin är rådgivare till företaget då det gäller utveckling av CCT konceptet under -90 talet och under efterföljande år. Jarl har tidigare under mycket lång tid varit på flera ledande befattningar ionom den tillverkande industrin, bl a varit VD för Hägglunds i Örnsköldsvik och efter detta VD för Botnia Production AB. Jarl bidrar med sitt enorma produktionskunnande och stöder även den fortsatta utvecklingen mot ett helautomatiserat AMCCT..

 

Du kommer i kontakt med Jarl:

Mobil: 070 571 55 60

Mail: jarl@amcct.se