Enkel lösning på problemet med skilda spårvidder. Finns exempelvis mellan Finland och Sverige. Den breda spårvidden finns även i Ryssland, Spanien mm.

 

 

 

Enkel lösning på gränsterminalen

En enkel lösning då man behöver gå från en spårvidd till en annan. Finns exempelvis mellan Finland och Sverige. Vid en enkel gränsstation kan enhetslaster enkelt överföras från respektive tåg, eller till, på respektive spårvidd.

 

Överföringen sker under befintlig elledning och sköts automatisk av terminalens opererande enhet "Myran". Allt är övervakar via ett datasystem. Söm sköter hanteringen, kvitterar att enhetslasten har omlastats och att den nu finns på respektive tåg och plats.

 

Tågen kan sedan vända tillbalka till rerspektive land och inga vagnar passerar in i det andra landet. Endast den överförda lastenheten kommer att skickas in eller ut ur landet.

 

Med en lösning som bilden visar ovan så blir de olika överlastningarna oberoende av varandra och lastenheten kan vänta i den tillfälliga lagringen emellan de båda tåglinjerna tills det är dags att överföras till destinationståget..

 

 

 

Myran går på gummihjul.

Det går att låta myran vara hjulburen. Då behövs inget spår. Kan vara en variant om man inte vill ha några extra spår inom området. Det ökar också myrans flexibilitet att kunna operera över hela terminalområdet. Den kan fortfarande vara helt automatisk opererande.