Nuläget och framtida utveckling av automatiska intermodala transporter enligt AMCCT.

 

Vi kommer att lägga upp information beträffande en omfattande utveckling av AMCCT systemet samt att lokaliseringen av företaget kommer att bli annorlunda. Vi lägger upp nytt material den 1/4 2018.

 

Vi går vidare för att förverkliga systemet. Beroende på de nya utvecklingarna och det material som kommer att publiceras den 1/4 så är delar av det som finns nedan inaktuella.

- Vi kommer att vända oss till privata investerare och diskussioner pågår.


- Vi kommer också som ett, endera fristående alternativ eller i samverkan göra en "Crowed founding" erbjudande för att ge allmänheten och dom som är intresserade av, ett effektivt intermodalt transportsystem som kraftigt sänker CO2 förbrukningen och sparar miljön. Investeringen kan dessutom bli en mycket bra affär för dom medverkande.


- Vi kommer även att fortsätta med de offentliga möjligheter som finns. Inte minst med staten då det egentligen är deras angelägenhet att bygga ut infrastrukturen. Vi har även intressanta dialoger även inom den här sektorn. Vi har så mycket att erbjuda den framtida infrastrukturen och ett förverkligande finns inom räckhåll. Vi samarbetar med tekniska högskolan, KTH i Stockholm för att förverkliga den framtida infrastrukturen baserat på nollutsläpp av CO2 samt ett minimalt energiurtag.

 

 

Fördelar med vårt system!

Transporter

  1. - Transportkostnaden för hela transportkedjan minskar med 20 %,

  2. - Energiförbrukningen för hela transportkedjan lastbil-tåg-omlastning minskar med 65 % jämfört med direkt lastbilstransport och utsläppen av CO2 minskar med 88% med eldrivet tåg.
  1.  

AMCCT terminaler 
- Kostnaden för terminalhantering minskar med 60%


- Energiförbrukningen för terminalhantering minskar med 93%


- Utsläppen av CO2 i kg per TEU minskar med 99% med elektrisk drivning


- Terminalerna blir billigare och mindre 15 Mkr istället för 100 Mkr vilket gör att man kan ha flera små terminaler närmare kunderna


- Break-even Point för kombitransporter minskar från 500 till 300 km


- Vi kommer att arbeta för att komma från 300 till 100 km
Det ger möjligheter att även utföra distributionen på eldrift och hela transportsträckan har "0" i utsläpp av CO2.

 

Dagsläget och framtiden.

Dagsläget.
Vi för idag fruktsamma diskussioner med kunder till systemet och vi fyller i det närmaste ett heltåg idag mellan Stockholm och Umeå med 20 vagnar och plats för 2 x 45 ft container på varje vagn. Trafik med tåget kommer att ske 6 dagar i veckan. Vi har även en uppgörelse med en idag befintlig tågoperatör på marknaden. Vi har även kunder med oss som är beredda att föra över gods till järnvägen. Vi förhandlar med producenter av utrustningarna och mjukvara som erfordras. Vi förhandlar även med finansiärer. Vi kommer att i slutet av januari eller början av februari, presentera den kompletta projektgruppen för detta stora komplexa projekt.

 

Steg 1.
Vi behöver bygga en provterminal, vilket även är den första terminalen i det kommande pilotprojektet. Se vidare information under pilotterminal.

 

Steg 2.
Pilotlinje mellan Stockholm och Umeå. Anledningen till Norrland är att de kunder vi idag för en konstruktiv dialog med vill att vi löser deras Norrlandstrafik i första hand.

 

 

Det finns en mycket stor potential att utveckla systemet AMCCT.
Det skulle gå mycket snabbt att kunna bli helt CO2 fri i alla långväga transporter om man satsar på att de skall vara spårbundna i transporter baserade på AMCCT systemet. Dessutom skulle transporterna bli billigare och snabbare. Bygg ut järnvägen, det blir den allra mest ekonomiska lösningen på hela transportsektorn.

 

Det finns egentligen inget försvar till att inte göra detta!

 

 

Vårt recept för att snabbt komma tillrätta med CO2 utsläppen och möta de kommande miljökraven inom transportsektorn!

 

  1. - Bygg snabbt upp det automatiska intermodala transportsystemet enligt AMCCT. För över de långväga godstransporterna till järnvägstransporter. Kommer att spara massor av energi och ta vara på vår älskade miljö.

  2. - Terminalerna kostar en bråkdel av vad dagens terminaler kostar och är dessutom utrustade med automatik.

 

  1. - Bygg upp en relativt tät terminalstruktur så att den kan tilltala alla transportköpare och transporter för intermodala enhetslaster.

 

  1. - Se till att terminaloperatörer finns placerad vid järnvägslinjer och att logistikkompetens och service finns på platsen. Dags att tänka om vad det beträffar lagerplaceringar.

 

  1. - Se till att de distributionsbilar som användes, lastbilens plats är nom distributionen vilket är närområdet till omlastningsterminalen, att de är elektriskt drivna och med fördel uppbackade av en batterilösning.

 

  1. - Se till att tågoperatören erhåller tillräcklig prioritet för att kunna köra de förbindelser som efterfrågas och att man på sikt kan köra godstrafiken i 200 km/h.