Överföring av öppen container lastad med 32 ton, i en testrigg för att testa överföringstekniken.