Hur kommer miljön att påverkas nu och i framtiden?

Behandlar aspekter inom transport!

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla tyngre och längre lastbilstransporter är överflyttade till järnväg eller fartyg. Distributionen sker med lastbilar som drivs med el. Uppbackade av en modern batterilösning. Hela transportstrukturen kan ske med eldrift, vid järnvägstransporter är de helt fria från CO2 utsläpp. Detta kan med säkerhet genomföras till 2030. Men vi måste börja NU!    

 

 

 

 

Avgaser från dieselbilar har börjat att helt elimineras och därmed minskar lungcanserpåverkan radikalt. Personbilarna som drivs på diesel utfasas så fort det går. De partiklar som kommer från slitage av gummidäck har också minskat. Påverkan på luftmiljön märks markant.

 

 

 

 

När den tunga långväga transporten med lastbilar försvinner från våra vägar kommer underhållet på vägarna att minska dramatiskt. Olyckstalen sjunker och störningarna i trafiken minskar radikalt. Personbilstrafiken får ökat utrymme och det ger en lugnare trafikrytm.

 

 

 

 

Utbyggnad av järnvägen ges högsta priotitet och dubbelspår byggs på de flesta linjer för att möta ett kraftigt ökat krav på järnvägstransporter. Det bör byggas så att det blir möjligt att köra minst 200 km/h på de flesta sträckorna. Både persontåg och godståg skall förberedas för att klara denna gräns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.