Hur kommer de logistiska strukturen att påverkas nu och i framtiden?

 

 

Lagerpunktert kommer att flyttas och finnas i anslutning till järnvägslinjerna. För att undvika för långa distributionsavstånd och komma närmare omlastningterminaler till de järnvägslinjer som kommer att vara huvudstråken för förflyttning av gods. Flera varuägare kommer att dela på lagerutrymmen och samlastning kan ske för olika kunder. De som har baserat transporterna på långväga lastbilstransporter är de som förlorar på den nya miljövänliga transportstrukturen.

 

 

JIT (just in time) kommer att ifrågasättas som ledbegrepp inom produktionen. Ett buffertlager hos tillverkaren kan verka som utjämningslager och kan vara väl så ekonomiskt som ett JIT-upplägg. JIT flyttade ut lagret till att befinna sig under transport och det var en lösning som verkligen tilltalade lastbilsindustrin vilket snabbt gjorde det till sitt ledord inte bara i egen produktion utom även hos alla andra. Lastbilarnas expansion var stark på grund av JIT tänkande som passade deras expansiva marknadsplaner perfekt.

 

  Godsterminaler var 10 mil kommer ge en effektiv och förtätad struktur för godstransporterna. All långväga godstransporter tas över för att transporteras på järnväg. Terminalerna mycket energieffektiva och kan drivas helt utan CO2 utsläpp. Dessutom till en kostnad som motsvara 20% av dagens energi/terminalkostnad. Terminalerna är dessutom helautomatiserade och ger 24 timmars access för transportkunderna.

 

  Distributionen kommer att ske med el-lastbilar som har stöd från batteri. Inga onödiga ledningar i luften eller på marken. lastbilens stora fördel med full flexibillitet tas till vara helt och hållet. Även den delen hanteras utan CO2 utsläpp.

 

 

 

 

 

.