Automatiska intermodala transporter enligt AMCCT AB
(AMCCT = Automatic Multimodal Computer Controlled Technology)

 

Vi kommer att lägga upp en stor förändring, både vad det gäller AMCCT systemet, som genomgått en omfattande utveckling och även lokalisering av företaget den 1/6 2018. AMCCT kommer att växa mycket snabbt till en omfattning som vi måste kunna hantera.

 

(Ge dig tid att se igenom ovanstående bildspel)

 

AMCCT är ett heltäckande och effektivt samt energi- och miljöbesparande system för att kombinera olika transportslag, ”Multimodala Transporter”. Vi har tagit steget fullt ut och arbetar med helautomatiska terminaler. Vi arbetar tillsammans med Tekniska Högskolan i Stockholm för att förverkliga AMCCT i full skala. - Våra analyser, och de analyser som är utförda av forskare på KTH, visar att det går att kraftigt sänka transportkostnaderna om AMCCT blir verklighet. Vad vi presenterar nedan kan bli verklighet redan idag. Men vi arbetar vidare mot vår vision år 2025.

 

TRANSPORTER

  1. - Transportkostnaden för hela transportkedjan minskar med  20%,

  2. - Energiförbrukningen för hela transportkedjan lastbil-tåg-omlastning minskar med 65 % jämfört med direkt lastbilstransport och utsläppen av CO2 minskar med 88% med eldrivet tåg.

  3.  

AMCCT terminaler 

- Kostnaden för terminalhantering minskar med 60%

- Energiförbrukningen för terminalhantering minskar med 93%

- Utsläppen av CO2 i kg per TEU minskar med 99% med elektrisk drivning

- Terminalerna blir billigare och mindre 15 Mkr istället för 100 Mkr vilket gör att man kan ha flera små terminaler närmare kunderna

- Break-even point för kombitransporter minskar från 500 till 300 km

- Vi kommer att arbeta för att komma från 300 till 100 km
Det ger möjligheter att även utföra distributionen på eldrift och hela transportsträckan har "0" i utsläpp av CO2.

Nu skall vi göra verklighet av systemet AMCCT med automatiska terminaler.

Pågående och planerade projekt:

1 en animerad videopresentation av AMCCT systemet
www.amcct.se/projvideo.html

2 uppbyggnad av en komplett AMCCT terminal
www.amcct.se/projpilotterminal.html

3 uppbyggnad av en första pilotlinje

www.amcct.se/projpilotlinje.html

 

Vi håller på att sammansätta organisation och verksamma enheter för att inom företaget AMCCT förverkliga projektet.

 

Målet är att vi kan sänka den totala transportkostnadsnivån, effektiviswera infrastrukturen samt att vi kan spara otroligt mycket energi samt kraftigt kan bidraga till ett genombrott på miljösidan.

 

Är ni intresserad att medverka och vet att ni har kompetens och resurser inom området. Tveka inte att kontakta oss för förutsättningslösa diskussioner. Vår ambition att uppdatera hemsidan löpande så ta för vana att besöka den regelbundet.

Automatic Multimodal CCT AB

Utvecklar AMCCT systemet i ett nära samarbete med KTH, svensk industri i ett gemensamt stort projekt för att bygga upp AMCCT i full skala och implementera systemet i Sverige i ett första steg och Norrland i fokus.

 

Stor potential till att kraftigt sänka transportkostnaderna globalt baserat på rikstäckande AMCCT-infrastruktur. Energi och miljövinsterna är omfattande.


En 3D videoanimering finns framtagen.

Teknikutvecklingen

Planerat att etablera ett utveklingskontor i Örnsköldsvik och kanske också tillverkningsresurser på samma ort. Den frågan är ännu öppen.

 

Ett dynamiska centerr som och kommer att ge utrymme åt alla innovationer som kan föra projektet vidare mot förverkligande.

Marknad och ekenomigruppen

Viktigaste uppgift är att se till att erfordeliga ekonomiska resurser kan plockas fram för att förverkliga det totala projektet.

 

Både statliga och privata finansieringsalternativ och allt skall prövas för att få en bred uppslutning kring projektet.

Nyhetsbrev och information om projekten

Registrera dig för ett nyhetsbrev/information från oss
Skicka