Hur kommer företagen att påverkas nu och i framtiden?

 

 

 

 

Analyser visar att det går att kraftigt sänka transportkostnaderna om man genomför AMCCT systemet i ett övergripande landsomfattande system. Men även vissa enskilda linjer kan mycket hög lönsamhet påräknas. Systemet blir överlägset i tid, kostnader, punktlighet, men även flexibillitet. Transporterna genhomförs helt CO2 fritt. Betyder mycket för företag med en uttalad miljöprofil.

 

 

 

 

Transporterna kommer att genomföras i tidtabellstyrda intervaller och de kommer att följas till fullo. Det gör att företagen kan lägga upp sina transporter och distributioner enligt den tidtabell som gäller för AMCCT transporter. På sikt räknar vi med att genomföra godstransporterna med en hastighet av minst 160 km/h men det kommer att utökas till 200 km/h.

 

.

 

 

Transporterna kommer att genomföras med enhetslaster i form av lösa lastbärsare i form av containers och växelflak. Systemet hanterar inte trailers och det är även en för dyr lastbärare. Enhetliga lastbärare och det hjälper företagen att bygga upp ett enhetligt lastbärarstruktur.

 

  Godsterminaler var 10 mil kommer ge en effektiv och förtätad struktur för godstransporterna. All långväga godstransporter tas över för att transporteras på järnväg. Terminalerna mycket energieffektiva och kan drivas helt utan CO2 utsläpp. Dessutom till en kostnad som motsvara 20% av dagens energi/terminalkostnad. Terminalerna är dessutom helautomatiserade och ger 24 timmars access för transportkunderna.

 

 

 

Enhetslasterna lämnas/hämtas från speciella stolpar där lastenheten kan förankras och företaget kan lasta och lossa i sin egen takt. Inga bilar finns med som står och väntar och kostar kapital.