Bakgrund för AMCCT projektet med automatiska intermodala transportlösningar.

 

Vi har under lång tid alltid funnits i främsta ledet då det gäller utveckling inom intermodala transporter. Vi har alltid haft miljön i förtsa kriteriet och det har styrt vår utveckling. Vi kan även visa att det finns inga motsättningar emellan ekonomin och minskad miljöpåverkan - tvärtom.
 
 
 
 
 • Vi kan påvisa:
  - Kraftigt sänkta energikostnader.
  - Minimal miljöpåverkan.
  - Kraftigt reducerade energiförbrukningar.
  - Mycket kostnadseffektiva transporter vilket leder till sänkta transportkostnader.

  Vi tar nu steget fullt ut och AMCCT kommer att vara baserad på helautomatiska terminaler.

 

Efter att ha utvecklat delar av AMCCT, i vad vi kallat "distributionsprojektet", så är det hög tid att fullborda hela konceptet.
 

AMMCCT distributionsbil för 40 ft containers.

 

Vi kommer att lägga upp information beträffande en omfattande utveckling av AMCCT systemet samt att lokaliseringen av företaget kommer att bli annorlunda. Vi lägger upp nytt material den 1/4 2018.

 

 

En sammanställning av bevisbara faktorer:

 

- Våra analyser visar att vi kraftigt kan sänka transportkostnaderna om AMCCT blir verklighet.

 

- Ett antal forskningsrapporter, bl a från KTH, bekräftar våra påståenden.

 

- Ett mycket bättre utnyttjande av den redan befintliga infrastrukturen.

 

- Ett mycket högre utnyttjande av de rullande materialet i form av jvg-vagnar, distributionsfordon etc..

 

- En kraftigt sänkt miljöpåverkan i form av mindre CO2 utsläpp och målsättningen är "0" utsläpp..

 

- En kraftig sänkning av den förbrukade energin som transportsektorn är storförbrukare av.

 

Baserat på ovanstående så är vi övertygade om att det finns intressenter som tillsammans med oss kan och vill förverkliga AMCCT.