AMCCT intermodala transportsystem.


Starta spelaren och tryck sedan på ikonen längst ned till höger, ger fullskärm.


Du kan när som helst avbryta spelaren genom att trycka på ESC knappen.