Välkommen till AMCCT ABtill vår temporära hemsida

Vi lägger upp en ny och mer utvecklad webbplats som berättar om vår version 3 av AMCCT-systemet. Vi har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen för att skapa verkligheten i AMCCT-systemet. Vi lägger ut den nya hemsidan den 15 december 2018

AMCCT terminal. Vi har kvar länken till vår animering av hur en AMCCT terminal version 2 fungerar. Den har utvecklats och kommer att presenteras i den nya versionen 3 när vår riktiga och nya hemsida kommer att läggas upp den 15 december 2018. Bokmärk sidan och återkom!

Distributionen i version 2 av AMCCT systemet. Den länken hittar du om du klickar på bilden så kommer du till den animering som tidigare visade distributionen av en container och hur den lämnas hos kunden i speciella stolpar avsedda för att ta emot enhetslaster.

Några bilderFrån AMCCT och även tidigare verksamhet

Våra erfarenheter

Samlat har vi ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter. Vi var bland dom första i Europa som på allvar började prata om horisontell hantering av enhetslaster. Därför utvecklades systemet CCT som sedan blev AMCCT. Vi har tagit ännu ett stort utvecklingssteg och vi kommer att presentera den i en version som helt enkelt kallar version 3.

Våra Kontakter

Sten Lövgren

Sten ansvarar för AMCCT AB och är också upphovsmannen bakom AMCCT systemet.

Sten var en av dom första i Europa som började förespråka horisontell hantering under kontaktledning vid omlastningar. Har medverkat i flera utvecklingsprojekt och har ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter.

Bo-Lennart Nelldal

Bo-Lennart Nelldal, PhD Professor Emeritus KTH Railway Group Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden +46 70 762 3056

KTH har gjort massor av analyser, värderingar och avhandlingar där CCT och senare AMCCT finns med i rapporterna. De kan svara på alla frågor från en objektiv sida.

Gör ett bokmärke på sidan och återkom efter den 15 december 2018

Vi har utvecklat AMCCT systemet både vad det gäller terminal och distribution och ett mycket stort steg framåt har tagits, speciellt inom distributionen. Vi kommer att kunna genomföra radikala lösningar så att alla transporter sker helt fossilfria och vi skulle kunna göra så att Sverige (och även andra länder) redan år 2025 har övergått till att vara länder där transporterna utförs utan utsläpp av koldioxid och dessutom till minsta möjliga energiåtgång. Det gäller att vara innovativ och tänka utanför de ramar som finns idag. Det är stora förändringar men vi vet att vi kan genomföra förändringarna om vi gemensamt satsar i rätt riktning och vi vet att vi är på rätt väg och i rätt riktning. Transport- och logistikområdet kommer att helt förändras inom de närmaste 5 åren.

Vi samlar nu en gruppering av nationella, internationella företag samt sakkunniga och vi kommer att lägga upp mer information den 15 december 2018.

Den planering som finns, ett dynamiskt innovativt utvecklingsbolag i Sverige, pilotterminal i Sverige, en pilotlinje i Sverige!
Samtidigt en pilotterminal i annat europeiskt land, pilotlinje i samma land.
Samtidigt en pilotterminal i ett asiatiskt land, pilotlinje i samma land.

Tidsplanering; Utvecklingsbolag 2018, pilotterminaler under 2019 och pilotlinjer under 2020.

Tillfällig adress:
AMCCT AB, Box 22, 826 31 Söderhamn

Sten; Mobil 0704 222 100