Välkommen till AMCCT AB

Vi lovade att den 15 december lägga upp en helt ny webbplats som berättar om vår version 3 av AMCCT-systemet. Vi har tagit mycket stora steg framåt i utvecklingen för att skapa ett effektivt, miljö och energiriktigt AMCCT-systemet inför framtiden. Vi har inte bara utvecklat de intermodala transporterna utan även gjort stora utvecklingar inom hamnhanteringen. Vi fick också klart för oss att det inte i Sverige går att utveckla systemet. Vi söker därför internationella finansiärer bakom oss i den fortsatta utvecklingen och vi har lagt upp de 3 första åren för AMCCT AB. Vad vi kan lova är en extrem utveckling av investerat kapital.

Vi har tagit beslut att inte publicera systemets utveckling i bilder, eller i detaljerad text, då det kan hindra våra kommande möjligheter på imateriella rättigheter.

Vi kommer därför att ge en översiktlig bild, av den utveckling som kommer att genomföras beträffande AMCCT-systemet inför den närmaste framtiden.

Etablering av utvecklingsbolag.

Ett utvecklingskontor kommer att etableras i en norrländs stad och med start av verksamhet den 1 februari/mars 2019. Företaget kommer att vara ett helägt dotterbolag till AMCCT AB.

En mindre verkstadsfunktion med enbart montage kommer att finnas i anslutning. All tillverkning kommer att ske på lego.

Den planerade tidshorisonten på utvecklingskontoret är 3 år och sedan skall det vara möjligt att en tekniköverföringen till lämpligt land kan genomföras.

Under det första året -prototyper.

- Utveckling av alla delkomponenter i systemet.

- Vi kommer inte att ha någon egen till verkning utan vi kommer att lägga ut det mesta på lego. Beträffande järnvägsvagnen kommer vi att samarbeta med en mycket stor internationell järnvägsvagnbyggare. Vi kommer även att samarbeta med stora tillverkare då det gäller myran.

- Hela pilotterminalen skall vara uppbyggd och delkomponenterna testade den 31 december 2019.

 

Vad mer kommer mer att hända under det första året 2019.
Vi har haft kontakter med stora järnvägsföretag/transportörer i Europa som har visat intresse. Vi har kommit överens med dom att under september/oktober 2019 sätta gemensamma projektgrupper för att de dels skall följa utvecklingen, samt att vi får värdefulla synpunkter från stora kunder.

Vi har också blivit tillfrågade när vi kan leverera utrustningar till systemet och vi har förbundit oss att de första leveranserna kan ske den 1/11 2020. Det är kort tid och vi bör ha samarbetspartners som har tillverkningsresurser. Början av den verksamheten bör inledas senare halvåret 2019. i en inledande fas kommer troligen levanser ske från de svenska företag som har varit involverade i leveranser av prototypmaterialen.

Vad sker under det 2:a året?

Vi kommer att genomföra sex månaders tester, med början januari 2020, av hela systemet och där kommer vi att ta hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH för utvärderingar och alla analyser som kan behöva göras på systemet. Vi kommer även att kunna lägga en del examensarbeten på både system och teknik. Det kommer att ske ett nära samarbete med KTH och AMCCT. Modiferingar och korrigeringar kommer att utföras direkt vid konstaterande att det bör ske inför en framtida produktion.

Vi kommer att intensivt arbeta med etableringen av produktion hos våra samrbetspartners. Där kommer sedan huvudproduktionen av komponenter för Europa att utföras.

Vi kommer succesivt att lägga upp nya animeringar när vi har kommit längre i utvecklingen, samt att vi inte kommer att begränsa oss i de imateriella rättigheter som kommer att skydda systemt. Vi vill säkerställa att inga nyhetshinder kommer att begränsa oss! Ta för vana att besöka oss regelbundet för det är på nätet vi först kommer att presentera de steg som vi gör inom företaget.

AMCCT terminal. Vi har kvar länken till vår animering av hur en AMCCT terminal version 2 fungerar. Den har utvecklats och kommer att presenteras i den nya versionen 3 när vår riktiga och nya hemsida kommer att läggas upp succesivt under 2019. Bokmärk sidan och återkom!

Distributionen i version 2 av AMCCT systemet. Den länken hittar du om du klickar på bilden så kommer du till den animering som tidigare visade distributionen av en container och hur den lämnas hos kunden i speciella stolpar avsedda för att ta emot enhetslaster. Vi låter den gamla versionen ligga kvar men mycket har förändrats i distributionen och det kommer att presenteras under 2019.

Några bilderFrån AMCCT och även tidigare verksamhet

Våra erfarenheter

Samlat har vi ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter. Vi var bland dom första i Europa som på allvar började prata om horisontell hantering av enhetslaster. Därför utvecklades systemet CCT som sedan blev AMCCT. Vi har tagit ännu ett stort utvecklingssteg och vi kommer att presentera den i en version som helt enkelt kallar version 3.

Våra Kontakter

Sten Lövgren

Sten ansvarar för AMCCT AB och är också upphovsmannen bakom AMCCT systemet.

Sten var en av dom första i Europa som började förespråka horisontell hantering under kontaktledning vid omlastningar. Har medverkat i flera utvecklingsprojekt och har ca 40 års erfarenhet av intermodala transporter.

Bo-Lennart Nelldal

Bo-Lennart Nelldal, PhD Professor Emeritus KTH Railway Group Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden +46 70 762 3056

KTH har gjort massor av analyser, värderingar och avhandlingar där CCT och senare AMCCT finns med i rapporterna. De kan svara på alla frågor från en objektiv sida.

Gör ett bokmärke på sidan och besök oss regelbundet.

Vi har utvecklat AMCCT systemet både vad det gäller terminal och distribution och ett mycket stort steg framåt har tagits, speciellt inom distributionen. Vi kommer att kunna genomföra radikala lösningar så att alla transporter sker helt fossilfria redan år 2021. Transporterna utförs utan utsläpp av koldioxid och dessutom till minsta möjliga energiåtgång. Vi har även utvecklat hanteringen i hamnarna. Det gäller att vara innovativ och tänka utanför de ramar som finns idag. Det är stora förändringar, men vi vet att vi kan genomföra förändringarna och vi vet att vi är på rätt väg och i rätt riktning. Vi vet också att vi måste genomföra dom utanför Sveriges gränser för att lyckas. Transport- och logistikområdet kommer att helt förändras inom de närmaste 5 åren.

 

AMCCT AB, Box 22, 826 31 Söderhamn

Vi kommer succesivt att lägga upp nytt material på hemsidan.
För ytterligare upplysningar i dagsläget kontakta Sten på nedanstående mobil.


Sten; Mobil 0704 222 100